Срокът за подаване на оферти е 13 януари 2015 г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обяви обществена поръчка за изработването на един видеоклип, с продължителност 30 секунди и с прогнозна цена от 60 000 лв. с ДДС, информира БГНЕС.

 

Критерият за избор на победителя е икономически най-изгодна оферта, става ясно от заданието, пуснато на 23 декември 2014 г. Срокът за подаване на оферти е 13 януари 2015 г.

 

Срещу сумата от 60 000 лв. от ДАЗД очакват изработването на видеоклип, който ще е посветен на популяризирането на проект "Подкрепа", финансиран със средства от Европейския съюз по Оперативна програма "Техническа помощ". От публичната покана става ясно, че видеоклипът трябва да популяризира дейностите на държавната агенция по извеждането на деца от интернатите и социалните домове.

 

Видеоклипът трябва да представи "примери за ползите от процеса на деинституционализация на децата, лишени от родителска грижа", "грижата за деца с увреждания" и "приноса на местната власт" в тези области. От обществената поръчка става ясно още, че ДАЗД възнамерява да разпространява видеоклипа в телевизии с HD-качество на сигнала, както и в интернет.

 

В заданието се посочва, че изпълнителят трябва да осигури "участие на едно или повече известни лица" във видеоклипа. От заданието не става ясно по какви критерии възложителят е определил максималната цена за изработването на един-единствен клип да възлиза на 60 000 лв. с ДДС. Справка на БГНЕС сред рекламни агенции показа, че подобни видеоклипове могат да се изработят на цени между 15 000 и 30 000 лв.

 

По-рано днес от Министерството на образованието съобщиха, че в момента 220 деца продължават да се намират в социално-педагогически интернати и възпитателни училища.