Той е избран за мандат от 9 години, който ще започне не по-късно от три месеца след избирането му

Съветът на Парламентарната асамблея на Европа избра Йонко Грозев за съдия в Европейския съд по правата на човека. Грозев е избран за мандат от 9 години, който ще започне не по-късно от три месеца след избирането му. За него са гласували 108, а другите двама кандидати Таня Куцарова – Христова и Виктор Соловейчик са получили съответно 57 и 22 гласа, съобщава БГНЕС. 

 

Изборът за български съдия бе проведен на няколко етапа – допускане по документи на кандидатите, писмен тест на английски и френски език, публично събеседване с издържалите теста и оценяване, класиране и обявяване на одобрените кандидати.

 

Сформирана бе комисия по провеждане на избора, която се състои от експерти по международно публично право в областта на правата на човека и с доказани познания по английски и френски език. Писменият тест по съответните езици се проведе на 7 октомври. Събеседването с допуснатите кандидати се проведе на 8 октомври и беше публично.

 

В края на октомври 2014 г. правителството определи Виктор Соловейчик, Йонко Грозев и Таня Куцарова - Христова за кандидати за български съдия в ЕСПЧ. Техните кандидатури бяха представени пред ПАСЕ, която направи окончателния избор.