Счетоводителите няма да имат право да дават устни и писмени консултации на своите клиенти

 

Представители на Висшия адвокатски съвет обясниха в „Часът на Милен Цветков” промените в законопроект за адвокатурата, който предстои да бъде гласуван в парламента. 

 

Счетоводителите няма да имат право да дават устни и писмени консултации на своите клиенти, нито ще имат право да изготвят за НАП, НОИ и други институции заявления, отговори и молби. 

 

Това означава, че редица документи като заявления за регистрация по ЗДДС, отговори по данъчни проверки и дори най-елементарни молби до НАП, НОИ, НСИ и други институции, с които всеки счетоводител комуникира при нормалната си дейност, няма да бъдат извършвани от счетоводители.

 

Според юристите бизнесът ще трябва отделно да наема адвокати за тези дейности. Ще отпадне и правото на всеки, който не е адвокат да изготвя и дори подава каквито и да било документи в Търговския, Имотния регистър, както и в други регистри в България.