Според експертите неефикасността в икономиката ни е все още значителна

Ускоряване на делата за несъстоятелност, осигуряване на последователното прилагане на закона, подобряване на механизмите за справяне с корупцията и засилване на мониторинга на представянето на съдебната система. Това са част от основните препоръки, които отправя към България Световната банка в резултат на доклад върху производителността в страната.

 

Препоръчва се още усилена работа в три области - инвестиции в човешкия капитал; преодоляване на ограниченията и интеграция в световната икономическа мрежа; подобряване на управлението, най-вече по отношение на съдебната система.

 

Според данните от доклада 3% е ръстът на производителността между 2000-2013 година, като това едва ли ще е достатъчно, за да може България да се приближи до стандартите в Европейския съюз. Този ръст трябва да се ускори, за да може България да достигне доходите в ЕС за следващото поколение.

 

Световната банка отбелязва, че България преживява изключителна демографска промяна и ще преживее голям спад в населението, който трябва да се компенсира с по-висока производителност. Прогнозата е, че страната ни ще преживее най-големия спад в населението. Средният българин през 2050 г. ще трябва да бъде 30% по-производителен от сегашния. По-високата производителност ще спомогне за повишаване на заетостта и заплатите, твърдят експертите. Същевременно, ако се подобри нивото на заплащане, това означава, че по-малко българи ще напускат България, а някои може и да се завърнат, пише БГНЕС. 

 

Според експертите неефикасността в икономиката ни е все още значителна. Разпределението на труда между отделните сектори е неефикасно. Фирмите в промишлеността и услугите страдат от това. Неефикасността е най-голяма при отраслите с висок дял на фирми, съществуващи преди началото на прехода и в отрасли с по-ниска конкуренция.

 

Има три области, в които трябва да се работи по-усилено - да се инвестира в човешкия капитал, да се осигури добро ниво на образование, което би дало възможност да се извърши прехвърляне на работната ръка в други сектори. Би било полезно и да се премине към интеграция в световната икономическа мрежа. Не на последно място трябва да се подобри инфраструктурата и управлението, посочват експертите.