Синдиците заявиха списъка за вписване в Търговския регистър

Кой има да получава пари от Корпоративна търговска банка, вече е ясно за синдиците. 

 

Те заявиха за вписване в Търговския регистър списъка с кредиторите на трезора. Това са или клиенти на КТБ с депозити над гарантираните до 196 хиляди лева, или служители със заплати в банката. 

 

Най-много от събраните пари трябва да получи Фондът за гарантиране на влоговете. В началото на декември той осигури 2 млрд. лева, за да започне изплащането на гарантираните спестявания.

 

След като списъкът на синдиците бъде вписан в регистъра, решението им може да бъде обжалвано в 14-дневен срок.