Той ще бъде съставен от Националната асоциация за защита на потребителите

 

Национален регистър на лоялните търговци планират да съставят специалистите от Националната асоциация за защита на потребителите. Той ще бъде достъпен за всички и ще се изготви съвместно с браншовите асоциации.


Експерти ще изработят и правила и критерии, на които ще трябва да отговаря всеки, пожелал името му да фигурира в списъка.


В момента нелоялните търговски практики са изброени в Закона за защита на потребителите като действия, които най-общо подвеждат потребителите.