Увеличава се броят на живородените деца

Увеличава се броят на живородените деца, а средната продължителност на живота на населението у нас нараства. 

 

По данни на НСИ към 31 декември 2014 г. населението на България е било 7 202 198 души. Това е 1,4% от населението на Европейския съюз и нарежда страната на 16-о място. През миналата година населението е намаляло с 43 479 души, или с 0,6%.

 

Средната продължителност на живота за населението на страната, изчислена за периода 2012-2014 г., е 74,7 години. Спрямо предходния период се увеличава с 0,2 години. Средната продължителност на живота при мъжете е 71,2 години, докато при жените е със 7,1 години по-висока – 78,3 години.


Според документа населението в страната се ориентира към семеен модел с повече от едно дете. Над 82% от децата, или над 241 000 деца, са настанени в детски градини през учебната 2014/2015 година.

 

През 2014 г. чрез Фонда за асистирана репродукция са изплатени на 30 лечебни заведения за асистирана репродукция общо 11 177 776 лв. Броят на родените деца е 883, което е 30% успеваемост.

 

През 2014 г. своя настоящ адрес от страната в чужбина са променили 28 727 души. Над половината от заминаващите са на възраст между 20-39 години. Едновременно с това, се наблюдава процес на завръщане, т.е. на миграция от чужбина в страната.

 

Освен завърнали се българи, местоживеенето си от чужбина в България са сменили и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната. През 2014 г. 26 615 човека са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България, показват данните в отчета.

 

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си