Те декларират, че не осъществяват експортни сделки с фирми от Турция

„През последните няколко седмици се правят опити за дискредитиране на „Булгартабак Холдинг“ чрез тенденциозни материали в медиите, които целят да се създаде негативно обществено настроение срещу „Булгартабак“ и да се дискредитира доброто име на компанията”. Това заявяват в съобщение до медиите от холдинга.

 

„Ние стриктно спазваме законодателството не само в България, а и навсякъде в чужбина, където осъществяваме търговска дейност. „Булгартабак Холдинг“ АД е едно от структуроопределящите предприятия в България и една от водещите експортни компании в страната, която е добре позиционирана на световните пазари в няколко континента”, допълват от дружеството.

 

От „Булгартабак” декларират, че не осъществяват експортни сделки с фирми от Турция и не продават наши цигари на този пазар. Компанията посочва, че е изключително добре позиционирана в Близкия изток на пазари в Дубай, Иран и Ирак, Далечен изток, Африка, Адриатика. Това според компанията може да се потвърди и от Агенция “Митници”, където са посочени страните, за които извършваме експорт на наши марки цигари.

 

„Ръководството на „Булгартабак-Холдинг“ АД няма да толерира тези и всякакви други опити за безпочвени и необосновани твърдения към групата „Булгартабак“ и работещите в групата служители. С оглед на това, всички внушения, свързващи „Булгартабак“ с твърдения за нередности в дейността на компанията, целят единствено да манипулират общественото мнение и да злепоставят търговската репутация на компанията.

 

„Булгартабак - Холдинг АД” е твърдо решен да използва всички законови средства, за да защити своята репутация и доброто име на екипа си. Компанията ще заведе съдебни искове срещу всички физически и юридически лица, които злоупотребяват с доброто ни име”, пише още в съобщението.

 

„Компанията осигурява значителни приходи в бюджета на държавата. За последните четири години сме внесли под формата на дънъци, осигуровки и акцизи около 3 млрд. лв., а само за 2015 г. сумата възлиза на 754 млн. лв. Ние сме изряден данъкоплатец и се развиваме като социално отговорна компания, която гарантира пряко и косвено заетост на над 100 000 семейства в страната”, подчертават от холдинга.

 

*Платена публикация