За това алармира в доклад природозащитната организация WWF

 

Пирин и резерватът „Сребърна” в опасност! За това алармира световен доклад на природозащитната организация WWF. Почти половината от всички природни обекти от Световното наследство на ЮНЕСКО са застрашени от увреждащо човешко влияние - незаконен дърводобив и строителство.


Според доклада от Пирин вече са прогонени мечки и глухари, а почвите са замърсени, въпреки че химикалите по закон са забранени.


Заплашен е и резерватът „Сребърна” заради неустойчивото управление на водите и изкуствените прегради.


В Централна и Източна Европа шест обекта на ЮНЕСКО са застрашени от човешката дейност. Освен Пирин и „Сребърна”, сред тях са и делтата на Дунав, девствените букови гори в Карпатите и прочутите Плитвички езера в Хърватия. Сред емблематичните за Европа застрашени места са и биоразнообразието във Ваденско море в Германия и уникалните влажни зони в Доняна, Испания.
Въпреки стряскащата действителност, организации като „Прозрачни планини" се стремят да защитят природата у нас.


Световните обекти би трябвало да имат най-високо ниво на защита, но въпреки това, преди всичко държавата е тази, което трябва да гарантира опазването им.