Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват

През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1183 жилищни сгради, 51 административни сгради/офиси и на 1170 други сгради.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 2.7%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 11.2%, а общата им застроена площ - с 5%, съобщиха от НСИ.

Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, бележи нарастване с 37.8%, а тяхната РЗП - с 315.8%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличават с 2.2%, а общата им застроена площ е повече с 40.7%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите Пловдив - 111 жилищни и 64 други сгради; София (столица) - 115 жилищни, 9 административни и 31 други сгради; Варна - 112 жилищни, 6 административни и 18 други сгради; Стара Загора - 56 жилищни и 53 други сгради.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 170, Пловдив - 170, Варна - 109, София - 107, и Бургас - 104. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София, Пловдив, Бургас, Варна и Русе.