Те обхващат периода 1 април - 30 юни 2017 г. и предлага преференциални условия

ЗАД „ОЗК - Застраховане" АД стартира три нови кампании, които обхващат периода 1 април - 30 юни 2017 г. В рамките на този период Компанията предлага промоционални условия по „Медицинска застраховка на чужденци, пребиваващи в Р. България", „Финансова стабилност на превозвача" и „Каско“ на МПС.

Кампанията по „Медицинска застраховка на чужденци, пребиваващи в Р. България“ е предназначена за чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Р. България или преминават транзитно през страната. За периода на Кампанията се предлагат промоционални тарифни условия.

Кампанията по застраховка „Финансова стабилност на превозвача" на ЗАД „ОЗК - Застраховане" АД е предназначена за международния автомобилен превоз на пътници и товари, съгласно Наредба 11 и за вътрешния автомобилен превоз на пътници и товари, съгласно Наредба 33.

Кампания „Пролет“ обхваща всички застраховки „Каско“ на МПС, сключени в периода на кампанията. Преференциалните условия на кампания „Пролет“ със застраховка „Каско“ на МПС се отнасят за щети по декларация или на паркинг, когато застрахованият няма и/или не може да представи документ, издаден от компетентните органи или двустранен протокол, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие. Застрахователят изплаща до 10 % от застрахователната сума по полицата за всяка щета, независимо от броя на щетите без документ, общо до 30% от застрахователната сума за срока на застраховката.

За повече информация за преференциални условия по Кампаниите и за издаване на полица може да се обърнете към офисите на ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД, както и към агентите и брокерите.

*Платена публикация