Пространство, лукс и изключителни гледки... за милиони