БАКР присъди на компанията повишен кредитен рейтинг в последния си доклад

Лидерът в онлайн кредитирането, Credissimo, първи въведе моментално одобрение на заем за клиентите си в България. Благодарение на последната внедрена иновация, разглеждането на всяка една молба преминава през изцяло автоматизиран и високоскоростен процес, провеждан от изкуствен интелект. Нововъведението дава възможност клиентите да получават становище буквално на момента, след изпращане на заявлението, по всяко време на денонощието, без почивен ден. Друга важна полза за потребителите е, че техните данни се получават и обработват в среда, напълно недостъпна и защитена от човешка намеса.

Иновацията е в пълен синхрон и с общата европейска посока за развитие в областта на защитата на личните данни. В края на октомври, едновременно в София и Брюксел се проведе 40-та международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността, в която активно участие взе Пламен Славов, DPO (длъжностно лице по защита на личните данни) на Credissimo. Г-н Славов дискутира етичните въпроси по прилагането на GDPR с експерти в областта, като Даниел Дрюър, длъжностно лице по защита на данните и ръководител на звеното за защита на данните в Европол.

„За Credissimo, като компания, която поставя клиентите си като ключов приоритет, спазването на най-високите стандарти на бизнес етиката и отговорното отношение са залегнали дълбоко в принципите ни. Като лидер в сектора, наша отговорност е да развиваме услугите си винаги с поглед напред, така че да продължим да предоставяме иновативни решения, в интерес на нашите клиенти, съблюдавайки стриктно всички изисквания и разпоредби на европейското и националното законодателство. Спазването на принципите на законност, сигурност и прозрачност изгражда доверието, което клиентите ни гласуват, и имаме задължение да съхраним“, споделя г-н Славов.

В началото на октомври беше актуализиран и кредитният рейтинг на Credissimo, според последния доклад на „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“. На компанията беше присъдено повишаване на дългосрочния рейтинг по национална скала: от A (BG) на А+ (BG), с  промяна на перспективата от „стабилна“ на „положителна“. Запазват се и присъдените до момента оценки за дългосрочен (BBB-) и краткосрочен рейтинг (A-3) - най-високите възможни за държавата ни към момента.

Повишеният кредитен рейтинг на Credissimo е доказателство за положителното развитие и стабилните позиции на компанията на пазара. Дружеството отчита ръст в стойността на активите и поддържа отлични нива на финансовите показатели. По последен доклад на централната европейска банка, в момента над 60% от всички кредити до 2 000 евро в Европа се отпускат изцяло онлайн, като тенденцията е тази цифра да расте.

Като лидер в сектора, Credissimo продължава да развива и налага позитивни тенденции в областта на небанковото кредитиране, а след успешното си навлизане на пазарите в Македония и Полша, до края на годината компанията планира да даде и първите си онлайн кредити в Колумбия.

*Платена публикация