Подобен тип комплекси реализират имоти на достъпни цени, посочва председателят на НАСП

Георги Шопов е председател на Националната асоциация на строителните предприемачи (НАСП) и управител на "Тобо Груп". По образование е строителен инженер, завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия. Работил е като проектант, инвеститорски контрол и изпълнител.

- Г-н Шопов, какви тенденции наблюдавате на пазара на жилища през последните 6 месеца?

Ако погледнем от макроикономическа гледна точка, най-важните тенденции са продължаващата миграция към големите градове и повишаването на благосъстоянието на хората. Фактори, които имат своето отражение върху пазара и водят до повишено търсене на имоти. Резултатите са видими в увеличаването на инвестициите в жилищното строителство, което благоприятства за развитието на сектора. 

Тръгвайки от общото към частното, е важно да отбележим промяната в нагласите на клиентите, като най-съществено е повишаването на изискванията. В отговор на търсенето на по-голяма функционалност и удобство, виждаме разлика в големината на помещенията. Тенденцията за намаляване на размера им до възможния минимум, започнала преди около 10 години, отстъпва място на по-практични решения. Затова вече проекти със стаи с площ 8 кв. м липсват. Още повече, в този период преобладаваха маломерни двустайни апартаменти до 60 кв. м и студия по 35 кв. м, които в момента почти не присъстват на пазара. Прави впечатление също, че тристайните изместват двустайните. Освен интересът към тях, расте и размерът им. От обичайните 80 кв. м, средната им площ достига 100 кв. м.

- Кое е важно за собствениците отвъд стените на жилището?

Състоянието на общите части и прилежащите пространства са значими елементи в градската жилищна среда. Хората не се интересуват единствено от вида на собствения си имот, а гледат общата картина. Това включва етажната собственост, мястото около сградата, дори и самият квартал. Тук отново сме свидетели на промяна. Стремежът към възможния минимум на общите части, който наблюдавахме допреди няколко години, вече е забравен. Новите проекти разполагат с обширни коридори и повече асансьори. Важно е общите части да бъдат не само функционални, но и добре изглеждащи. Това налага повече инвестиции в споделените пространства и фокус върху детайлите на обзавеждането – дизайн, настилки, осветление и други.

В областта на планирането виждаме повече внимание към прилежащите пространства. Не се търси пълно уплътняване на терена, а се предвиждат повече зелени площи, места за отдих и детски площадки.

- По данни на НСИ, през третото тримесечие в София е започнало строителството на 2106 жилищни единици, което е с над 130% повече в сравнение с същия период на 2017 – 880. Прави впечатление, че броят на жилищните единици се покачва значително повече от този на сградите. Ръстът при тях е почти 35%.

Увеличаването както на броя на сградите, така и на жилищата, показва, че търсенето на новопостроени имоти е стабилно. Това ни дава увереност, че пазарът в този сегмент не е изчерпал потенциала си за развитие. Икономическият подем и ниските нива на безработица благоприятстват условията за покупка на имот и поддържат високата активност на клиентите. Не бива да пропускаме също, че динамиката на жилищния пазар е пряко зависима и следва естествения жизнен цикъл на хората – разрастване на семейството, смяна на местоживеене, нова работа.

Причината за разликата между броя на сградите и жилищните единици се корени в големия  процент  мащабни проекти, започнати в столицата. Подобен тип комплекси реализират имоти с високо качество на справедлива цена в предпочитаните локации – сегмент, който доскоро имаше по-слабо присъствие на пазара, а спомага за подобряване на финансовата им достъпност. Още един положителен ефект виждаме и в инвестициите в заобикалящата среда. Защото по-големият обем на проекта, позволява влагането на повече средства за подобряване на средата. А стремежът към по-високо качество на живот ще бъде винаги водещ мотив за покупка.

- Каква е според Вас ролята на браншовите организации, като НАСП, за бъдещото развитие на строителния и жилищния сектор?

Само по себе си създаването на професионално сдружение във всеки един сектор на икономиката представлява предизвикателство. Ясно е, че компаниите, които членуват в Асоциацията, всъщност са конкуренти едни на други. Обединявайки се, ние надхвърляме интересите на собствения си бизнес, в името на подобряването на средата. Националната асоциация на строителните предприемачи не се използва за лобиране по конкретни обекти и казуси. Ние търсим работещи решения за сектора. Те могат да бъдат постигнати чрез законодателни промени и именно ние като представителна структура можем и трябва да инициираме необходимите действия.

През следващата година ще работим активно за облекчаване на административната тежест в строителството. Сложната и неработеща нормативна база сериозно затруднява сектора. Времето за реализиране на един инвестиционен проект често не отговаря на съвременната динамика. А последствията от забавянията се плащат от крайните клиенти, заради оскъпяването на продукта при по-високите разходи за изпълнението му. В днешно време е недопустимо толкова малко административни услуги за строителите да се изпълняват по електронен път. Това е още един въпрос, по който ще търсим решение през следващите месеци.

Важно е да отбележим, че промените, за които настояваме, не касаят само нас като предприемачи. В дългосрочен план те ще окажат влияние върху цялото общество. Защото жилищното строителство е един от двигателите в икономиката – осигурява трудова заетост, генерира доходи към държавния бюджет и разширява предлагането на пазара на имоти, с което се повишава финансовата им достъпност.

*Платена публикация