Съвети дават експерти от Агенцията за устойчиво енергийно развитие

След шока от изравнителните сметки за парно, за някои от клиентите на топлофикациите в страната дойде ред отново да си спомним, че зимата е неизбежна, а с нея и по-високите енергийни разходи, които трябва да предвидим в семейния бюджет. По тази причина БТА потърси за коментар експерти от Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ и от платформата за енергийно спестяване за домакинствата и бизнеса за това как да намалим разходното перо за ток и парно, което по оценки на статистиката е средно около 18 на сто в семейната хазна.

КОЛКО БИ НИ СТРУВАЛО ОБНОВЯВАНЕТО И КОГА ЩЕ НИ СЕ ВЪРНАТ ПАРИТЕ?

С уговорката, че няма и не може да има някакви средни стойности на квадратен метър за подобряване на енергийната ефективност на жилищата ни, Людмил Костадинов, главен експерт анализ и потенциал на енергийната ефективност и възобновяеми източници на енергия, индивидуални цели в Агенция за устойчиво енергийно развитие, коментира, че средно около 174 лева за квадратен метър разгъната застроена жилищна площ излиза енергийното обновяване на апартамент в многофамилна жилищна сграда по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради през 2018 г. Тогава са били направени инвестиции от 560 756 хиляди лева, за да се реновират 3 225 647 кв. метра разгъната застроена площ, което прави 174 лева на квадратен метър жилищна площ. При други равни условия разходите за изолация на еднофамилна жилищна сграда на единица жилищна площ ще са значително по-големи в сравнение с многофамилна сграда, посочват още от Агенцията.

По-скъп отоплителен сезон за софиянци тази година

Експерти смятат, че ориентировъчно възвращаемостта на вложенията например за подобряване изолацията на подове, стени, тавани, врати и прозорци е 10-15 години, за подмяна на отоплителните уреди с по-ефективни - радиатори, котли, климатици, термопомпи и т.н. - 5-7 години, подмяна на битови уреди и лампи със съответните уреди с по-висок клас на енергийна ефективност и с подходящ размер и капацитет, отговарящ на реалните нужди - 2-4 години.
Подобряването на енергийната ефективност е процес, който не бива да се прави без предварителен анализ на текущото състояние, независимо дали става дума за еднофамилна или многофамилна жилищна сграда или жилище, напомня инж. Ренета Борисова, основател и съавтор на платформата за енергийно спестяване за домакинствата и бизнеса, която има над 10 години опит в областта на енергийната ефективност от Министерството на енергетиката, Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" и др. Ако за едно жилище са препоръчителни едни енергоспестяващи мерки, то за друго те може да се окажат неподходящи и дори да имат обратен ефект, посочи експертът. Според нея е задължително преди да се заемем с подобряване на енергийната ефективност да потърсим мнението на специалист, който да направи предварително обследване и анализ на текущото състояние на сградата или жилището и да препоръча енергоспестяващи мерки за конкретния имот. При анализа се отчитат: строителни характеристики на ограждащите повърхнини, предназначение на имота, режим на обитаване, използвана енергия за предходен период, използвани електроуреди и осветление и други важни характеристики. След като се направи технико-икономически анализ, тогава вече се определят кои са най-подходящите и икономически обосновани енергоспестяващи мерки и каква инвестиция е необходима за всеки конкретен имот, изтъкна специалистът.

КОЕ Е РАЗХОД ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ?

От Агенцията за устойчиво енергийно развитие напомнят, че изолацията на сгради, подмяната на котли, на битови уреди и т.н. , които са в лошо състояние, е икономически по-ефективно. Средствата, които са необходими за конструктивно укрепване на сградите, подобряване хидроизолацията, за подмяна на битови уреди, които са с изтекъл живот и т.н. не са разходи за подобряване на енергийна ефективност, отбелязват експертите. Според тях тези разходи са нужни независимо дали ще има действия за подобряване на енергийната ефективност или не. 
Така например, ако хладилникът ни е с изтекъл живот и трябва да бъде сменен с нов, може да изберем такъв с по-висок клас, който да ни спести 200 киловатчаса на година. Това ще намали разхода ни за електроенергия примерно с 30 лева за година. Това спестяване на средства трябва да се сравни с разликата в цената между двата хладилника, а не с пълната цена на новия хладилник, тъй като при всички случаи трябва да си купим нов хладилник.

С близо 25% по-високи енергийни помощи ще получават социално слабите

От Агенцията напомнят, че има действия за подобряване на енергийната ефективност, които не изискват допълнителни разходи и те са валидни както за еднофамилни, така и за многофамилни жилищни сгради. Например напълно достатъчно е да поддържаме температура 20-21 градуса в жилището през отоплителния период. Всеки градус повече в отопляваните помещения означава 5-6 процента допълнителен разход на енергия за отопление. Един час преди лягане можем да намалим температурата в помещението до 15 градуса - добра температура за сън. Ако не ползваме помещението за по-дълъг период от време (дни, седмици), трябва да поддържаме не повече от 6-7 градуса - колкото да предпазим отоплителната инсталация от замръзване, напомнят от Агенцията. Не трябва да покриваме радиаторите с ламперии, предмети, дрехи, пердета, а отопляваните помещения трябва да се проветряват за кратко и интензивно - 5-10 минути, с отворени прозорци (при условие, че няма система за изкуствена вентилация). През отоплителния период, когато се стъмни, спускаме щорите на прозорците, а през деня ги вдигаме, за да пропускаме слънчевите лъчи.

През лятото е добре да избягваме ненужна работа на кондиционерите за охлаждане на въздуха и да използваме максимално естествената вентилация и засенчване с навеси, щори.

ПЕТ НАЧИНА ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

От платформата за енергийно спестяване за домакинствата и бизнеса предлагат пет начина за пестене на енергия, които са подходящи, както за домакинства, живеещи в еднофамилни жилищни сгради, така и в многофамилни панелни жилища. Това са: топлоизолация и подмяна на дограма; използване на Smart home решения за автоматичен контрол на потреблението на енергия; използване на онлайн енергиен мониторинг в реално време (smart metering); използване на енергоефективно LED осветление и енергоефективни битови електроуреди и не на последно място инсталиране на системи за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, там където това е технически и икономически допустимо.

През отоплителния сезон, загубите на топлина през ограждащите повърхности: като стени, покрив, под и прозорци са най-големи, тъй като голяма част от тях граничат със студения външен въздух, напомни инж. Ренета Борисова. Според нея изключително важно е да се минимизират тези загуби чрез външна топлинна изолация и качествена PVC дограма. Коефициентът на топлопреминаване през стените граничещи с външния въздух не трябва да е повече от 0,28 W/m2K, а за PVC стъклопакет не трябва да надвишава 1,4 W/m2К. От съществена важност за здравословния микроклимат е и поддържането на влажността в границите от 30 до максимум 60 процента, каза инж. Ренета Борисова. Тя напомни, че на пазара вече се предлагат различни средства за измерване и контрол на влажността в помещенията. С добре топлоизолираното жилище, качествена дограма и ефективна отоплителна инсталация може да се спестят до 50 процента от разходите за отопление, показват разчетите на специалиста.

Шефът на КЕВР: Токът и парното поскъпват по международни причини

Използването на smart home системи за управление на енергията в дома през смартфона като: интелигентни термо вентили за радиатори, конвектори и подово отопление, "умни" контакти за управление на електроуреди, релета за задвижване на щори, релета за димиране на осветлението, датчици за отворен прозорец, движение и осветеност и др. не само подобряват комфорта, но и помагат за намаляване на разходите за отопление, охлаждане и осветление.

Ежемесечното отчитане на електромерите, каквато е съществуващата практика в момента, предполага пасивно наблюдение на потреблението без възможност за енергийно спестяване, каза инж. Ренета Борисова. Мониторингът в реално време - т.н. дистанционен енергиен мониторинг, позволява достъп до информация за потреблението на енергия 24/7 часа в денонощието. С онлайн мониторинг в реално време могат да се наблюдават пиковете на потребление, да се открият т.н. енергийни вампири и да се предприемат действия за оптимизация на потреблението. Интелигентните измерителни устройства осигуряват също сравнение на потреблението с предишни периоди, получаване на доклади по имейл, алармиране при отклонение от обичайните стойности и др. Всичко това позволява оптимизиране на потреблението и спестяване на енергия и пари.

Инж. Ренета Борисова препоръчва да подменим осветлението в домовете ни с LED, а всички битови електроуреди, които са по-стари от 10 години, да бъдат заменени с нови енергоефективни от най-висок клас. Например само от замяната на стар 15-годишен хладилник с нов с енергоефективен клас A+++ може да се реализира до 70 на сто икономия на електроенергия. Според специалиста при покупка на нови битови електроуреди най-съществената информация, която потребителите е важно да търсят на етикета за енергийна ефективност, е годишната консумация на електроенергия от електроуреда, изразена в kWh/annum, което означава колко ток харчи уреда за една година.

Може съществено да намалим разходите за електроенергия и чрез монтаж на малки покривни фотоволтаични системи с инсталирана мощност до 5 kWp за производството на електроенергия за собствени нужди или монтаж на слънчеви термични панели за производство на топла вода, ако това е технически възможно и икономически обосновано.

ИКОНОМИЧНО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ В ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩА

Еднофамилните жилищни сгради имат повече граничещи с външния въздух стени, поради което и техните разходи за отопление са много по-големи в сравнение с жилищата в многофамилните сгради, коментира инж. Ренета Борисова. Ето защо, топлоизолацията на ограждащите стени и прозорци е от съществено значение за намаляване на разходите за енергия на домакинството. При еднофамилните жилищни сгради често се наблюдава тенденция за инсталиране на няколко различни системи за осигуряване на нуждите от отопление, охлаждане и топла вода. Тези системи изискват отделни инвестиции, поддръжка, ремонти и място за съхранение. 

1136 ЛЕВА ЗА ТОК: Шокираща сметка за жилище от 40 кв.м. (ВИДЕО)

Според инж. Борисова е добре да се търсят варианти за инсталация на системи, които могат да задоволят минимум две от нуждите. Например двуконтурни кондензационни котли на природен газ, които осигуряват отоплението и топлата вода или термопомпени системи, които осигуряват нуждите от отопление през зимата, охлаждане през лятото и топлата вода целогодишно. И двата предложени варианта са налични на пазара и се предлагат с коефициент на полезно действие над 100 процента, което допълнително помага за намаляване на разходите за енергия на домакинствата.

ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Основният източник за финансиране на енергийната ефективност в домовете е Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Друга възможност е Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома (REECL). През 2018 година по Националната програма са обновени 511 многофамилни жилищни сгради с 36 545 жилища, 76 151 жители. Очакваното спестяване на енергия е 264 700 МВтч/год. По Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома (REECL 3) през 2018 година са финансирани и изпълнени 1 031 проекта на обща стойност 5 051 032 лв.

Възможности предоставя и програма DESIREE Gas. Общият размер на програмата е 10 млн. евро, които ще бъдат достатъчни за газифицирането на 10 000 домакинства. Безвъзмездната финансова помощ за газификация на българските домакинства е 30 на сто от допустимите разходи без ДДС. Кандидатите по проекта получават и допълнително финансиране в размер на 100 процента от цената за присъединяване без ДДС.

НАГЛАСИТЕ НА БЪЛГАРИНА КЪМ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Тенденцията след 2015 година, когато беше приета Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, е средствата за енергийна ефективност в бита да се увеличават и все повече домакинства да се възползват от тях, коментират от Агенцията. Практиката показва, че българите проявяват голям интерес и използват всяка предоставена им възможност - чрез кредитни линии, безвъзмездно финансиране и т.н., за да подобряват енергийната ефективност в своите жилища, допълват експерти на Агенцията.

Според инж. Ренета Борисова, основател и съавтор на платформата за енергийно спестяване за домакинствата и бизнеса, наблюдава се тенденция домакинствата в България все повече да търсят възможности за оптимизация на разходите за отопление и топла вода, които все още са съществено перо от семейния бюджет. Нараства и интересът към Smart технологиите и използването на възобновяеми енергийни източници за производство на електроенергия и топла вода, което преди десетина години беше недостъпно за повечето домакинства, каза инж. Борисова. Все повече се осъзнава и фактът, че старите битови електроуреди изразходват много електроенергия и следва да бъдат подменени с нови енергоефективни. 

Все повече хора, които планират да предприемат енергийни мерки в домовете си, използват енергийния калкулатор на Агенцията, който работи от 2015 година. До 21 август тази година 5059 са били посещенията на рубриката "За домакинствата" на страницата на агенцията, където е калкулаторът и има и съвети за енергийно спестяване в бита. Освен тях, АУЕР е отпечатала няколко брошури със съвети за пестене на енергия в бита и досега са раздадени над хиляда броя.

Новините на NOVA - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК.