Специалисти от София ще изготвят експертиза

МВР по следите на боклука на италианската мафия. Експертиза ще установява дали 9 000 тона отпадъци, струпани в два склада в Плевен, са безопасни. Проверява се и откъде е внесен боклукът и има ли общо с Италия.

ВИЖТЕ СНИМКИ ТУК

По информация на NOVA в схемата е замесена същата фирма, която беше струпала отпадъци под магистрала "Струма". Според нашите източници компанията е взела разрешително от регионалната екоинспекция за горене на боклука от Италия, въпреки че не е имала капацитет за това. Проверява се дали разрешителното е фалшиво.

Акция срещу 9 000 тона незаконен боклук в Плевен (ВИДЕО+СНИМКИ)

Установени са нарушения при съхранението на отпадъците, но опасност за здравето на хората няма.

Влаковата композиция, която беше спряна на север от Милано, не касае вчерашната акция. Това поясни специално за NOVA командирът на карабинерите, занимаващ се с екопрестъпления в Италия Масимилиано Корсети. Разследването по случая продължава. Когато всичко е проучено, италианските власти ще уведомят българските по официален път.

 

През февруари 2018 г. журналистическо разследване и много публикации показаха, че точно в Плевен е прекаран боклукът на неаполитанската зона Кампания, но по редовен начин. Дали става въпрос за същата компания и същия боклук, ще стане ясно в хода на разследването.

За боклука се заговори в Италия, когато беше засечен разговор между двама представители на калабрийската мафия в Умбрия. Тогава те си споделяха, че разполагат с хора в България, където могат да изнесат боклук.

Италия има сериозен проблем със сметта и към България беше изнасян боклук както по море, така и с влакове. Има два канала, единият от които е редовен. Италиански боклук се изнася в Австрия и Швеция.

От РИОСВ-Плевен изпратиха до медиите своето становище по случая: Ето и пълния текст:

„Феникс Плевен” ЕООД има издаден регистрационен документ съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по третиране на неопасни отпадъци на площадка с местонахождение гр. Плевен, Индустриална зона, на територията на бившия завод МИР. На дружеството не са разрешени дейности по изгаряне на отпадъци, нито на опасни и болнични отпадъци.

През 2019 г. РИОСВ Плевен е извършило пет проверки за дейността на дружеството, като последните от тях са на 9.10.2019 г., 28.11.2019 г. и на 19.12. 2019 г. съвместно с Икономическа полиция. При проверките е констатирано изпълнение на заложените в регистрационния документ дейности по сортиране и рециклиране на неопасни отпадъци. Констатирано е, че отпадъците се съхраняват в границите на площадката на дружеството, която е оградена, с пропусквателен пункт и положена трайна настилка. Обособени са участъци за съхранение на приетите отпадъци.

Количествата съхранявани и третирани на площадката отпадъци не надвишават разрешените количества в издадения от РИОСВ – Плевен регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци. Сортирането на отпадъците се извършва в закрито помещение. Част от отпадъците са балирани, което ги предпазва от разпиляване при транспортиране.

За отпадъците са представени всички изискуеми по законодателство документи и се води съответната отчетност. На площадката се осъществяват дейности по сортиране и рециклиране на отпадъци от внос и местни такива в количества, съгласно издадените разрешителни. Не се предвижда депониране на отпадъците, тъй като те са изцяло рециклируем материал, който се влага като суровина за последваща обработка.

РИОСВ Плевен е предоставила на компетентните органи цялата налична информация за дейността на дружеството и оказва съдействие за изясняване на случая. Повече информация може ще бъде предоставена след приключване на следствените действия.

Репортер: Антоанета Николова