Хиляди ЕГН-та, адреси и имейли бяха разпространени незаконно

Софийският районен съд (СРС) даде ход на делото по жалбата на Националната агенция за приходите (НАП) срещу наказателно постановление на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) заради теча на данни на милиони българи.

Изтичането на данни от НАП засегна около 6 млн. души, около 4 млн. живи хора, другите – починали. Наказателното постановление, с което комисията налага санкция в размер на 5,1 млн. лева беше обжалвано пред съда. НАП обжалва това постановление в 31 пункта, в това число и относно обективност на наказващия орган.

СЛЕД ТЕЧА НА ДАННИ: Над 150 души с колективен иск срещу НАП

На заседанието днес съдът назначи комплексна експертиза с вещо лице, определено от ректора на ТУ София, като по възможност то трябва да бъде с допуск до класифицирана информация. Експертизата трябва да установи дали е могло със софтуер или купувайки хардуер НАП да избегне изтичането на данни, включително и с техническо обучение на персонал, както и дали са могли да бъдат предприети мерки за предотвратяване на този нерегламентиран достъп и технически възможни ли са били подобни мерки.

В НАП липсвали разписани правила за защитата на личните данни

„Експертизата трябва да докаже кога е извършен пробивът, тъй като спорните обстоятелства по делото и към настоящия момент са именно кога е извършен пробивът, от къде е извършен, спрямо коя система е извършен и как е извършен. Тези въпроси към настоящия момент нямат своя отговор”, каза Десислава Лукова, която е главен юристконсул НАП.

Видео: БГНЕС

Според нея издадено наказателно постановление съдържа съществени процесуални пороци, липсват задължителни реквизити, изискуеми по закон.

„Основните ни съображения за обжалване на санкцията са, че спрямо нас е извършено престъпно деяние, което към настоящия момент продължават процесуално-следствени действия, извършват се проверки от ГДБОП, от ДАНС, продължават действията и на Специализирана прокуратура. Беше извършена проверка от глобалния форум, имахме проверка от анкетна комисия към Народно събрание, към настоящия момент заключението, условно казано, е, че служители на НАП, както и самата агенция като администратор на лични данни нямат вина. Спрямо нас е извършено престъпление”, посочи Лукова. Тя подчерта, че глобата не е платена и не подлежи на заплащане.

След теча на данни: НАП с глоба от 5,1 млн. лв., оспорва акта