През месеца са се регистрирали нови 32 607 безработни

Равнището на регистрирана безработица в страната през декември е 6.7 на сто според административната статистика на Агенцията по заетостта, съобщиха от пресцентъра на Агенцията.

Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 г. Спрямо месец ноември същата година няма промяна в стойността на показателя, а спрямо декември 2019 г. се наблюдава ръст от 0,8 процентни пункта.

В края на декември регистрираните безработни в бюрата по труда според данните на Агенцията по заетостта са били 220 292, което е с 1 452 повече от ноември. На годишна база увеличението е с 25 577 души.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 32 607 безработни. Освен тях, други 488 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

През декември броят на започналите работа безработни лица достигна 12 253, като в сравнение със същия месец на миналата година се отчита ръст с 8.2 процента. През изминалия месец 523 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място чрез бюрата по труда.

Дават 83 милиона лева за заетост на пазара на труда

От започналите работа 81.2 на сто са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост - 26,8 на сто от всички започнали работа, следвани от търговията - с 17,1 процента, държавното управление - 6,8 на сто, строителството - 4,7 на сто, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 2 309 безработни от рисковите групи - 462 по програми и мерки за заетост и 1 847 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Схемата "Заетост за теб" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", която стартира през месец юли като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 8 335 души, като само през декември са сключени трудови договори с нови 751 безработни.

Колко работни места бяха запазени с мерките срещу коронакризата

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на 60/40 или ПМС 151/2020 г., изменено и допълнено с ПМС 278/2020 г., и 80/20 или "Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", осигуриха запазването на заетостта на повече от 300 хил. заети от май до края на декември, се посочва в съобщението.

Мярката "Запази ме" за компенсиране заетите в принудителен неплатен отпуск, наложен от спирането на редица икономически дейности с цел овладяване на пандемията от COVID-19, осигури само за месец от старта си гарантиран минимален доход на 14 544 работници и служители в над 3100 фирми.

Източник: БТА