Изчисленията правят адвокати

Около 250 лева ще е държавната помощ за родителите на неприетите в детски градини деца. Изчисленията са на адвокати.

Въпреки че Министерството на образованието прие наредба, с която да компенсира родителите, сумите все още не са определени. Не е ясно колко пари ще се разпределят между семействата.

Ще компенсират родителите на деца, неприети в детските градини

Дорина Коева има две деца. Майката е от родителите, които се принуждават да пращат децата си в частна детска градина заради липсата на места в държавна.

„Там таксите са десетократни и това не е добре. Така че една такава помощ би била добре дошла, но зависи и при какви условия се отпуска. Знаем, че държавата не дава лесно пари”, коментира Дорина Коева.

„Таксата, която предстои да плащаме е 650 лв. Ако помощта ще е 300, това означава, че половината от таксата ще бъде поета от държавата”.

Родители на деца, които не са приети в държавна детска градина и са записани в частна, ще могат да се възползват от компенсация от държавата. Но при условие, че общината не може да предложи друго равностойно място. Според адвокати това може да затрудни родителите.

„Ако говорим за София, може да предложат градина в другия край на града, а не там, където живеят или работят родителите”, коментира адвокат Веселин Пенчев.

Нови правила за прием в детските градини в София

Парите ще се дават само ако частните детски градини, в които са записани децата отговарят на определените условия.

„Детската градина или частното училище да не са включени в бюджетното финансиране, които получават част от частните училища и детски градини”, обясни Камен Йорданов, експерт в Министерство на образованието.

Все още не е решено по колко пари ще отпуска министерството. Нито колко семейства ще могат да се възползват от помощта. Сумата ще се определи от министъра на образованието след обнародване на наредбата в Държавен вестник. Tя не може да е по-голяма от средната месечна издръжка за дете от държавния бюджет.

„Това е едно понятие, което не е използвано в нито един нормативен акт, за да знаем, какво точно означава”, смята адвокат Веселин Пенчев.

„Ако вземем за база този стандарт, който държавата плаща на едно дете, средната сума, която се получава е 250 лв.”, изчисли още адвокат Пенчев.  

Заявленията за финансова помощ ще се подават в общината. Компенсациите ще се плащат всеки месец, като това ще става, след като родителите докажат разходите си.

От Министерството на образованието предвиждат компенсации и за месеците от януари досега. За тях родителите трябва да подадат заявление до общината до 5 юни.