Така ще бъдат изпитвани 124 човека повече на седмица

Държавата с опит да пресече манипулациите при тестовите изпити за шофьор. В столицата откриха нова сграда с техника за наблюдение. Кандидат- водачите ще бъдат наблюдавани от десетки камери.

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” вече има две нови изпитни зали. Днес за първи път в тях се проведе теоретичен изпит. С изключени телефони и при строги противоепидемични мерки бяха проверени знанията на десетки кандидат-шофьори. Това се случи при строги противоепидемичните мерки. Изпитният процес е дигитализиран и се наблюдава с камери.

Стъпките за начало на изпита са стандартни – дезинфекция, проверка на температурата и снемане на самоличност. Снимка се прави на всеки кандидат-шофьор. Проверката на документите е придружена със строг контрол, за да се елиминират опити за преписване. Новите зали на Автомобилна администрация разполагат с модерна техника за наблюдение и скенер за допуск до изпита. Ако скенерът сигнализира за забранен предмет, се извършва проверка с метал детектор. Едва тогава кандидатите за шофьори заемат място пред изпитните банки под наблюдението на 24 камери. 

 

 

На ден през залите ще минават шест изпитни групи или по около 124 човека повече на седмица. А самият изпит за кандидат-шофьорите започна в девет и половина. 

„Всичко е електронизирано, елиминиран е субективният фактор, самите кандидати веднага след провеждане на изпита научават своите резултати. Администрацията ще може по-спокойно да върши своята работа”, обясни министърът на транспорта Георги Тодоров.

„Присъствието на нашия служител вътре в залата е доколкото да свери самоличността на кандидата, да свали личната карта, да заснеме лицето на кандидата, вътре има камери, които правят заснемането. Системата му определя на кое работно място да седне, системата му генерира изпитния тест”, обясни Бойко Рановски, директор на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация”.

По отношение на часовете за кормуване министърът на транспорта беше категоричен, че те трябва да се увеличат, но за целта ще е необходима нова среща с бранша. Па закон часовете за кормуване са 31. Част от явилите се на изпита също поискаха повече време за практика