Една трета от жените в ЕС са преживели физическо или сексуално насилие

Евродепутатите приеха с голямо мнозинство резолюция, в която настояват Еврокомисията да включи насилието, основано на пола - онлайн или офлайн, като престъпление в законодателството на ЕС наред с други престъпления като трафика на хора, наркотици и оръжие, компютърните престъпления и тероризма. 

Една трета от жените в ЕС са преживели физическо или сексуално насилие. Всяка седмица около 50 от тях губят живота си в резултат на домашно насилие, а 75 % от жените в професионалната сфера са били подложени на сексуален тормоз, подчертават те.

Източник: БНР