Изхвърляйки разделно, спестяваме нови ресурси и огромно количество енергия

Знаете ли, че всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета, а 1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода? Това е само една от ползите от разделното изхвърляне на отпадъци и тяхното рециклиране.

Изхвърляйки разделно, ние спестяваме ресурси и огромно количество енергия, което би било нужно за производството им.

Средно всяко домакинство изхвърля около 4 кг боклук на ден, което прави над 1 тон твърд отпадък годишно.

Добрата новина е, че 75% от отпадъците, които всеки от нас всекидневно генерира, може да бъде рециклиран. Това означава, че ненужните опаковки, бутилки и т.н. ако се изхвърлят разделно в цветните контейнери, могат да се преработят и да се използват повторно в производството на нови продукти.  На първо място, така се пестят ресурси, защото пластмасата, стъклото, метала и хартията са материали, годни за многократна употреба. В същото време, рециклирането пести огромно количество енергия, защото намалява производството на нови материали. И не на последно място, чрез повторната им употреба генерираме по-малко отпадъци достигащи до депо.

Столична община е организирала система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали. За да изхвърляте разделно е нужно да използвате цветните контейнери за отпадъци от метал, пластмаса, хартия и картон, и стъкло. Важно е при поставяне в цветните контейнери опаковките от пластмаса, хартия и картон и метал, да бъдат сгънати, смачкани за да намалим обема им и да съберем повече в камиона. Така спестяваме гориво и намаляваме вредните емисии, изхвърляни във въздуха при транспортиране. След събирането им те преминават през сортиране и сепариране, в които се отделят всички рециклируеми материали. За извършването на това София работи с няколко организации по разделно събиране. Една от тях „Екопак “ АД създаде и първият интерактивен образователен център за разделно събиране на отпадъците от опаковки, в който всеки може да научи какъв е пътят на отпадъка и как реално извършва рециклирането.

Снимка: Столична община

Образователно-информационният център е отворен за посещения от възрастни и деца над 14 години. Пространството е разделено на три зони: първа зона - видео зала за представяне на филми и клипове  на екотематика, втората зона е разделена на 4 секции за четирите вида отпадъци, които се събират разделно – пластмаса, хартия, стъкло и алуминий. Представени са процесите на преработка и рециклиране на отпадъци, превръщането им в нови продукти или във форма на изкуство, а в третата зона е гората на зелените желания, където всеки посетител има възможност да остави своето зелено послание.

Снимка: Столична община

90% от всички картонени опаковки могат да се рециклират, а пък рециклирането на алуминий (ах, тези кенчета) става с 96% по-малко замърсяване на въздуха и водата от рафинирането на суровата руда.

Изхвърляйки разделно, ние подкрепяме живота като подпомагаме неговия източник, а именно природата. Унищожаваме по-малко дървета, използваме по-малко вода и енергия, намаляваме замърсяването и емисиите на парниковите газове, допринасяме за по-доброто качество на въздуха, който дишаме, и за опазването на природните ресурси.

Добрите примери от рециклирането са много. България е сред държавите, които имат добре развита рециклираща индустрия. В страната ни се преработват хартия, пластмаса и метали. Произведените ресурси се изнасят в страните от ЕС. У нас има много заводи за преработка и рециклиране на отпадъци, сред които са и някои от най-големи мощности за преработка на стъкени бутилки и рециклиране на хартия на Балканите.

Не е нужно да мечтаем за по-чиста природа и за по-спокойно бъдеще. Можем да го направим такова с ангажираност, отношение и увереност, че заедно - хора и институции –ще създадем по-чиста и красива реалност.