До неотдавна столичани хвърляха отпадъците си безразборно в контейнерите за смет

По начина, по който един град управлява отпадъците си, можем да научим много за манталитета на жителите му и за посоката на развитие на самия град изобщо. А София, смело можем да заявим, през последните години навакса десетилетия - както като изграждане на мощности за преработка на отпадъците, така и като промяна на манталитета на столичани.

Не беше отдавна времето, когато всички хвърляхме отпадъците си безразборно в контейнерите за смет и често - около тях, после всичко се балираше и се депонираше на сметището в Суходол. Без сортиране, без рециклиране.

Сега във всеки квартал има контейнери за разделно събиране, функционира успешно завод за рециклиране на отпадъците и, което е по-важно, ние самите развиваме навици за разделяне на пластмасата, хартията и метала и се грижим за по-чиста градска среда.

Доказва го и пилотният проект на общината, наречен “Зелен остров”, който се изпълнява  успешно в части от кв. „Надежда“ и „Овча Купел“.

Какво са зелените острови на София:

Това са обособени места с контролиран достъп, в които са поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци - хартия, пластмаса, метал, стъкло и битови. Жителите от блоковете, които са се включили участват активно в акцията. Те получават от общината както разяснения за правилното сортиране на отпадъците, така и контейнери за сепариране в дома.  

Контейнерите в Зеления остров са снабдени с датчици, които отчитат степента на запълване. Това дава сигнал на камиона кога да извози пълния вече контейнер. Така по-трудно се стига до препълване.

Какво можем да направим ние като граждани

Отношението към отпадъците, показва най-вече какви сме като хора. Ако не мислим за последиците, ако не контролираме собственото си поведение, не можем да очакваме, че по магически начин ще живеем в по-чиста, по-здравословна, по-приветлива среда.

Показва го и пилотния проект за Зелен остров - ангажираните в програмата живущи от район „Надежда“ са изпълнили почти 100% от изискванията за правилно разделно събиране на отпадъци. С други думи - стъклените опаковки са били почистени, хартията не е била замърсена с хранителни отпадъци, не са хвърляни битови отпадъци в контейнерите за рециклиране. Тази година системата със „зелените острови“ се разширява с още 600 домакинства от районите „Надежда“ и „Овча купел“

Когато тези изисквания се изпълнят, рециклирането на изхвърлените отпадъци е пълноценно и постигаме зелените си цели - и като град, и като граждани.

Плановете на Столична община са в следващите години системата на разделно изхвърляне с т.нар. „зелени острови“, отделени за живущите в конкретни блокове и кооперации ще се разширява. Докато това се случва, всеки от нас може да изхвърля разделно в цветните контейнери.  Така ще допринасяме затова София да става все по-чиста и приветлива.