Георги Иванов потърси NOVA

Заместник-директорът на МВР-Ловеч Георги Иванов поиска право на отговор след репортажи по NOVA.

Ето и правото на отговор:

"Във връзка с два репортажа на журналиста Мартин Георгиев, излъчени в сутрешния блок на телевизията, на 01 и 02.02.2023 г., в които „предмет на журналистическо разследване“ е образувано срещу мен дело за „кражба на ток“, считам, че изнесеното в тях ме засяга лично и имам право да изразя позицията си, тъй като от проведения с мен разговор – интервю на 31.01.2023 г. по тази тема, много малка част е излъчено в тези репортажи. Информацията, която предоставих, считам за съществена, за да могат Вашите зрители да си направят сами съответните изводи по казуса, а не да слушат внушения, чрез невярна информация, излъчена в тези репортажи.

Още повече, в Конституцията на Република България е посочено, че свободата на словото – публичното изразяване на мнение и разпространяването на информация, не може да води до накърняване на правата на гражданите, каквото е и правото ми на добро име. А правото ми на отговор е именно начин да се защитя.  Ето какво имам предвид:

В периода 1991-2015 г. бях служител на МВР, като съм заемал различни длъжности. От 2002 г. съм назначен на ръководна длъжност, а от 2010 г. и за Директор ОДМВР- Ловеч. 

 В средата на 2015 г. бях подложен на силен политически натиск от тогава управляващата политическа сила и затова от професионалното ръководство на МВР ми беше предложено да ми осигурят по „спокойна„ служба в системата, на което отказах, тъй като организацията на работа в ОДМВР- Ловеч и постигнатите професионални резултати бяха на много добро ниво. Съзнавах, че отказвайки да напусна доброволно, ще започне преднамерена кампания срещу мен, както и стана, и почти веднага стартираха процедура по отстраняването ми, която завърши два дни преди местните избори - през есента на 2015 г.

Този факт е добре известен на Вашата телевизия, тъй като на 24.02.2017г. на същия този журналист дадох интервю, което тогава излъчихте в репортаж, в който заявих, че политиката никога не е напускала системата на МВР и разказах, как бях поканен от тогавашния главен секретар да напусна МВР. След този репортаж, той заведе дело срещу мен, което аз спечелих на всички инстанции, защото съда прие, че това което съм заявил пред Вашите зрители е истина.

Така от края на 2015 г. за мен започна съдебната сага по моето неправомерно отстраняване и след три успешни съдебни битки, продължили почти 6 години – през септември 2021 г. бях възстановен на ръководна длъжност в ОДМВР- Ловеч, като тогава свободна беше длъжността Зам. Директор, която заех.

Поради това, в периода октомври 2015 г. до септември 2021 г. аз не съм бил служител на МВР, на база посочените по-горе причини.

Относно реалните факти по образуваното срещу мен дело, както в репортажа се цитира „за кражба на ток”, за което бяха изнесени неверни твърдения, мога да посоча следното:

1. Делото е образувано през ноември 2019 г. /когато не съм бил служител на МВР/, след като е направен оглед на електромерно табло, монтирано на външната фасада на двуетажна къща  /с отделни домакинства/, от към улицата до тротоара.

2. „Кражбата на ток“ не е установена през 2014 г. - както се твърди в репортажа, а през ноември 2019 г. – тогава е направен огледа и е образувано досъдебното производство.

3. Първото ми обвинение е повдигнато на 23 декември 2020 г., след което съгласно Наредбата за извършване на полицейска регистрация, ми е направена такава. Доброволно съм се явил в полицията и съм изпълнил задълженията си, съгласно тогава действащата нормативна уредба.

Може би Ви е известно, че от 26.01.2023 г. има постановено Решение на Европейския съд, в което се сочи, че извършването на полицейска регистрация в България на лица, чиято наказателна отговорност все още не е установена, е в противоречие на  Директива 2016/680 и затова е незаконосъобразна.

4. Процесуалното ми поведение по делото през цялото време е било съгласно изискванията на закона. Никога не съм се укривал, отклонявал или по някакъв начин шиканирал производството, тъй като аз имам най-голям интерес този случай да приключи колкото се може по-бързо.

Внушенията в репортажите, че съм бавил процеса са неистина. При първото внасяне на делото ми в съда, самите съдии от РС- Ловеч си направиха отвод /само един от които е по наше искане/, с изключение на един съдия, който след като се запозна с материалите и нашите аргументи, върна делото на прокуратурата поради допуснати съществени процесуални нарушения. Това, че  прокуратурата не си е свършила качествено работата, не е коректно да ми се приписва на мен, като желание да бавя процеса.

Като доказателство, че искам това дело да приключи колкото се може по-бързо е и направеното от адвоката ми искане до РС-Ловеч за ускоряване на разследването /единственото по рода си в Ловешки съдебен район до момента/, каквато възможност има предвидена в НПК и съда през месец август 2022г. в свое определение изрично посочва, че делото се бави неоснователно, тъй като следователят е събирал информация неотносима към предмета на доказване и дава на прокуратурата двумесечен срок да приключи разследването и да внесе делото в съда, който срок изтече октомври 2022г.

Прокурора - както беше посочено в репортажа, внася делото в съда на 20 януари 2023 г. И тук възниква въпроса, защо прокуратурата бави делото четири месеца? Но разбира се този факт явно не е от значение за изграждане на внушенията срещу мен в тези репортажи.

Редно е, когато журналист се изказва по теми, които не разбира, или не са му известни основни факти, да се допита до специалисти, защото излъчването на неистини както за мен, така и за делото, не отговаря най-малко на журналистическата етика и професионализъм, какъвто следва да е налице в сериозна национална медия, за каквато се считате.

 Недопустимо е журналисти - и то водещи, да правят подмятания за хора, които не познават, а и не са запознати в детайли със самия казус, по който е изнесена неистинска информация. 

Съгласно Решение №7/2016 г. на КС на РБ, привличане на служител на МВР като обвиняем, не следва да се разглежда като повод за отстраняването му от длъжност, а такова би настъпило при влязла в сила присъда. Съгласно това Решение, са отменени като противоконституционни няколко разпоредби в специални закони, включително и член 40, ал.1, т.5 от ЗЗКИ, поради което наличието на водено ДП срещу лице, не е пречка за даването му на достъп до квалифицирана информация.

Нямам право да изнасям материали и информация от разследването, но само ще ви посоча, че най-голямото доказателство срещу мен по това дело - че съм крадец на ток, е че съм завършил военно училище с гражданска специалност „електротехника“.

А сочените от прокуратурата в обвинението обстоятелства – цитирани в репортажа, че съм крал ток, чрез син проводник свързан към електромера, то следва да се знае, че електромер и син проводник не са иззети от разследващите и липсват като веществени доказателства по делото. Това са накратко малка част от фактите, които мога да посоча пред вашите зрители.

Разбирам, Вие недопускате, че може да нямам нищо общо с тази „кражба на ток“, че може да съм „сготвен“, „опраскан“ и т.н., от някого, чиито интереси може да съм застрашил - докато съм бил ръководен служител в МВР.

Не ми се вярва, че във Вашата практика, никога до сега не сте били свидетели на събития за хора, срещу които прокуратурата образува дела, повдига несъществуващи обвинения, само за да им затворят устата, или да не заемат някакъв ръководен пост, чрез който може да се застраши дадена  корупционна схема и/или други интереси.

Като ръководител на ОДМВР-Ловеч, с колегите сме водили много разследвания срещу лица – известни местни представители на определени престъпни кръгове, разтърсили цялата ни държава, замесени в корупционни скандали, за които материалите продължават да отлежават в прокуратурата. Това разбира се е тема на отделно журналистическо разследване, към което, разбираемо за мен, не проявявате интерес, тъй като могат евентуално да Ви заплашат с уволнение и то в ефир - както вече са го правили по други поводи, от Вашата трибуна – както целят да направят и с мен.

Като гражданин на ЕС, следва да припомня член 6 на КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ - Всяко лице, обвинено в криминално престъпление, се счита за невинно до доказване на вината му в съответствие със закона, като има право на справедливо гледане на неговото дело в разумен срок от независим и безпристрастен съд.

Надявам се, че със същия ентусиазъм и плам, ще отразите и крайния изход от това дело!"