Това е специализиран компютърен софтуер, част от продуктовата гама на Autodesk

1. Какво е 3ds Max?

3ds Max е специализиран компютърен софтуер, част от продуктовата гама на Autodesk. Основно се използва за създаване на тримерни модели като екстериор и интериор, модели на продукти, анимации и инструкции. Програмата е намерила място в работния процес и се е установила като задължително умение във всички индустрии и сфери, в които са необходими тримерни обекти – архитектура, продуктов дизайн, филмовата и гейм-индустрията.

В програмата могат да бъдат моделирани както обекти и продукти от бита, хора, животни и персонажи, така и интериори, сгради и цели градове и светове. 3ds Max е изключително силен във всеки от етапите на работа – моделиране, създаване на материали и текстурирането на обектите с тях, осветление, композиране, кадриране и рендериране на изображения или анимации. За тази цел компютърната програма има богат набор от инструменти, функции, модификатори и команди. Поддържа уникални функции, които го правят удобен за потребителя. Освен това 3ds Max има разнообразни вградени базови форми като конуси, кубчета, пирамиди, които се използват като основа за разработване на модели.

Всичко това прави 3ds Max един от най-популярните софтуери за компютърна триизмерна графика, който е добре известен с големия си набор от инструменти, необходими на 3D художници, архитекти и аниматори.

2. Сфери на работа

3ds Max заема специално място в сферата на архитектурната визуализация. Образно казано той се е превърнал в стандарт и предпочитан инструмент при създаването на тримерни визуализации за екстериорни и интериорни изображения. За целта се използват и множество допълнителни софтуерни продукти за обекти, текстури, „двигатели” за произвеждане на изображения и анимации. Важно е да се отбележи, че 3ds Max е сложен софтуер и изисква продължителна работа и изучаване на проблематиката му за постигане на фотореализъм и/или друга търсена стилистика.

Източник на изображение: unsplash.com

3. Възможности на програмата

3ds Max е програма за 3D моделиране, в която се използват различни инструменти и възможности за моделиране на полигони. Полигоналното моделиране дава на потребителите специфичен контрол върху отделни мрежи чрез X, Y и Z координати, които се появяват като група от върхове, ръбове и лица.

3ds Max предоставя възможност да разработване на модели и на различни полигонални нива – ниско и високо полигонални обекти, както и NURBS повърхнини.

Ниско полигонален и високо полигонален модел („Low-poly” и „High-poly”) са термини, дефиниращи тримерни обекти, които са изградени от нисък или висок брой полигони. Полигоните са геометрични форми (триъгълни или четириъгълни), от които са изградени обектите и дефинират детайлността на тримерния модел. В общия случай се приема, че колкото повече са полигоните – толкова повече детайл има в обекта, като разбира се има и изключения.

NURBS функцията пък позволява плавно моделиране чрез използване на математически формули. Тя е изключително подходяща и най-често се използва за симулирането на механични части.

Потребителят често започва с примитивна форма, като обикновен екструдиран обект. Формата също е допълнително дефинирана чрез добавяне на нови детайли, подобно на манипулиране на черупки.

Всяка част от 3D модела може да има присвоена текстура. Инструментите на програмата дават възможността да текстурираме правилно обектите, независимо от размерите и формата им. 3D моделите с детайли и текстури доближават обектите от действителността, чрез визуализацията им.

С 3ds Max могат да бъдат създадени:

• реалистични симулации на течности или дим, като и двете се използват основно в развлекателната индустрия – филми и игри.

• физиката на твърдите тела в 3ds Max позволява симулация на твърди тела, подобни на скъпоценни камъни и дърво.

• за създаване на модели на хора и животни, 3ds Max предоставя функции и симулации на коса, кожа, дрехи и козина.

Източник на изображение: unsplash.com

Многобройните плъгини, налични онлайн, намаляват времето за разработка на тези видове модели. Към нея могат да се добавят и инсталират допълнителни софтуерни разширения, които допълнително облекчават работния процес и подобряват крайните продукти – визуализации и анимации.

3ds Max позволява на потребителите да задействат максимални програмни функции от множество интерфейсни елементи, изпълнявайки в голяма степен ефективен работен процес.

Ползвателите могат също да персонализират своя потребителски интерфейс по няколко различни начина. Лентите с инструменти например и командните панели могат да се местят за допълнително опростен работен процес. Посредством персонализиране на бързите клавиши, персонализиране на ленти и ползване на скриптове за различни процеси и инструменти можем да ускорим работния си процес.

4. Защо да предпочетем да учим и използваме 3ds Max?

Реално, като всеки друг софтуер, 3ds Max може да се научи от всеки. Особено полезен обаче ще е за хора, ориентирани към професии, свързани с тримерно моделиране, визуализиране и анимация. Възможностите, които дава 3ds Max при задълбоченото й изучаване са почти безгранични. С подходящото обучение и професионален опит и знания софтуерът би могъл да бъде основно оръжие в арсенала на хора ориентирани към някои от следните професии:

архитекти, визуализатори, интериорни дизайнери, продуктови дизайнери, фотографи, аниматори за филмовата или телевизионната индустрии, 3D артисти и художници за гейм и филмовата индустрии и много други.

3ds Max е сложен софтуер, именно поради обширните си възможности за употреба. Точно поради тази причина той се е наложил в толкова много сфери и професии. Софтуерът, като част от продуктовата гама на Autodesk, работи и се съвместява отлично с всички останали продукти на софтуерния гигант. Същевременно е достатъчно гъвкав да поддържа и работа с геометрия експортирана от други програми за тримерно моделиране и визуализиране. Трябва да се вземе под внимание, че 3ds Max е един от първите софтуерни продукти за моделиране. Поради тази причина има множество и богат избор библиотеки с модели, плъгини, материали и текстури.

Източник на изображение: unsplash.com

Очертавайки тези функции и възможности на 3ds Max е важно да се подчертае, че това не е единственият и задължителен софтуерен продукт за създаване на тримерна геометрия и компютърно генерирани изображения и анимации. Въпреки това умението да се борави с нея е едно от основните изисквания в голяма част от тясно обвързаните с дигитални визуални изкуства направления.

5. Курс по 3ds Max в компютърно образователен център „Progress“

Изборът дали ще изучаваме и ползваме даден софтуерен продукт се основава на това, какви са нашите работни желания, намерения и образование. Курсът по 3DsMax в Компютърно образователен център Progress е насочен към всички желаещи да моделират тримерно, независимо от тяхната подготовка. Познанията и опитът за създаване на 3D среда и употребата на подобни инструменти и настройки биха дали бърз тласък в разбирането на функциите в софтуера.

Автор на статията: арх. Мартин Евлогиев – преподавател в компютърно образователен център “Progress”.