Оценката е на рейтинговата агенция „Стандарт енд Пуърс”

На 17 август 2023 г. международната рейтинговата агенция "Стандарт енд Пуърс" (Standard&Poor’s) повиши кредитния рейтинг на Националната електрическа компания (НЕК) от ВВ- на BB, със стабилна перспектива, поради подобряване на кредитните показатели на дружеството. Това съобщиха от НЕК.

Повишаването на рейтинга е резултат от изключителното представяне на компанията и едноличния ѝ собственик през 2022 г. Стабилната перспектива отразява очакванията на рейтинговата агенция, че БЕХ ще продължи да оказва ликвидна подкрепа на НЕК и останалите дъщерни дружества от групата, както и ще поддържа задлъжнялостта си ниска за периода 2023 – 2025 г.

ПРОГНОЗА: МВФ вижда по-сериозен бъдещ растеж

От „Стандарт енд Пуърс” посочват също, че очакват подобрение в профила на приходите на БЕХ. Отлагането на либерализацията на пазара на електроенергия на дребно за 2025 г. ограничава самостоятелния кредитен профил на НЕК. Рейтинговата агенция прогнозира, че поради изпълнението на функцията на обществен доставчик НЕК може да бъде изправена пред променливи финансови резултати. Кредитната агенция подчертава, че групата БЕХ запазва стратегическото си значение за сигурността на доставките на електроенергия и природен газ в страната и посочва, че вероятността за подкрепа от страна на правителството е нараснала. Доказателство за това били предоставените държавни заеми и гаранции на компании от холдинговата структура.

„Стандарт енд Пуърс” разглежда НЕК като дъщерно дружество от стратегическо значение за БЕХ, предвид важната му роля в енергийната система на България като производител на беземисионна електроенергия от ВЕЦ, доставчик от последна инстанция и обществен доставчик на електроенергия. Отчетен е и фактът, че дружеството успя да се трансформира от губещо предприятие до компания, допринасяща за близо 20% от EBITDA (оперативна печалба преди лихви, данъци и амортизации) на БЕХ, се посочва в съобщението.