Как новите реалности в бизнеса, дигитализацията и нарастващата нужда от усещане за сигурност променят услугите в сферата на сигурността?

“Живеем в несигурни времена” се превърна в мантрата на нашето десетилетие. Всъщност, едва ли има период в историята на човечеството, който да е бил абсолютно сигурен, тъй като промените са единствения начин за растеж и развитие.

Все пак, овладяването на несигурността е първото и основно действие, върху което да започнем да градим. Ако няма базисна сигурност, не би могло да има и пространство за развитие на идеи и подобряване на средата.

Как новите реалности в бизнеса, дигитализацията и нарастващата нужда от усещане за сигурност променят услугите в сферата на сигурността? Дали изкуственият интелект ще даде качествено ново ниво на спокойствие и как бизнесът у нас се възползва от възможностите за обезпечаване на сигурността? Разговряме с Нина Абрашева, директор “Продажби” във VIP Security и с Красимир Борисов, директор Бизнес развитие на Електронни системи за сигурност.

Г-жо Абрашева, вие сте в непрестанна връзка с корпоративните клиенти, с които работите. Промениха ли се нуждите на компаниите, що се отнася до обезпечаване на сигурността?

Фундаментално погледнато всички аспекти на живота ни са в тясна корелация. Променя се целият свят изключително бързо и няма как това да не се отрази и на бизнеса. Оцеляват тези, които бързо успяват да се адаптират. В света на бизнеса не големият изяжда малкия, а бързият поглъща бавния. Това ни поставя в ситуация да създаваме предпоставки не да оцелеем, а да сме иноватори, полезни на обществото и да генерираме тези продукти и услуги, които да ни направят предпочитан партньор. С близо 25-годишна история зад гърба си, сме се научили да поглеждаме през очите на клиента, да разбираме бързо неговите бизнес нужди и да предлагаме най-сигурните и същевременно оптимални решения. Имаме към себе си критично мислене, оценка и преценка. Разбираме двигателите на промяната и успяваме да откриваме ранните индикатори за нея. Партньорите ни търсят услуги, които са извън стандарта, търсят индивидуален подход и специално решение за всеки един обект, бизнес идея или нужда. При някои е необходимост, при други е бизнес нужда по пътя към модернизация. Има и такива, при които физическото присъствие остава незаменимо. Разбира се, прилагаме и добър хибриден вариант, който комбинира, както физическо присъствие, така и иновативни смарт решения за сигурност. Все повече се разчита на технологиите с изкуствен интелект на базата на биометрични данни, които не можеш „да излъжеш“, свързани с вегетативната нервна система. Въпреки това, и при физическата охрана се наблюдава повишаване на изискванията от страна на партньорите ни да присъстват кадри в обектите им със сложни когнитивни способности, високо ниво на емпатия и грижа към човека. Затова и разширяваме непрекъснато набора си от специализирани обучения, през които минават нашите служители.

Нина Абрашева

Кои са най-търсените услуги за сигурност? Има ли параметри, с които измервате спокойствието на клиентите си след въвеждане на системите за сигурност? Какви са?

Най-търсените услуги са тези, които са „по мярка“. Тези, които успяват да обезпечат всички аспекти на сигурността по най-добрия начин и от които се вижда резултат. В работното си ежедневие получаваме непрекъснато обратна връзка от партньорите си за професионализма, навременната и адекватна реакция на екипите ни. Един пример от последните дни бе за дете на около 4 години. Загубило се в паркинга на търговски център, обикалящо между колите, се покатерва на един стълб. Бързата реакция на специално обучените ни екипи го забелязва веднага и успешно го предава на родителите. Друг случай на незабавна реакция и професионализъм, е при който на човек му прилошава на касата и припада. Екипите ни са обучени и в тези ситуации и оказаната първа помощ се оказва ключова. В редиците си имаме истински таланти, които в месеца получават поне по една похвала за предотвратена или заловена кражба, успоредно с добре разположената модернизирана техника.Предоставянето на точната услуга след професионално и задълбочено обследване и анализ, правилният подбор на кадри, обученията за повишаване на квалификацията и уменията, както и доброто обслужване на клиента, т.е съвместната работа на целия ни екип води до високата удовлетвореност от услугите ни и ни отличава като лидер на пазара!

Кои са най-често подценяваните заплахи? Какви са базисните услуги, които бихте препоръчали на собствениците на бизнес?

Със сигурност най-използваната и разпространена услуга е видеонаблюдението. Клиентите ни обезопасяват обектите си с все по-модерна и надеждна техника, която разполага с изкуствен интелект и гарантира прецизно изпълнение на услугата. Надграждане с мониториране е още един сигурен начин за 24/7/365 спокойствие. Препоръките към всеки един клиент идват след направено професионално и прецизно обследване и детайлно анализиране на спецификата и нуждата.В този анализ са ангажирани инженери и специалисти от съответната област.

Подценяват се различни ситуации и нужди. Например при организация на масово мероприятие, често пъти възложителят има едно виждане за изпълнение на услугата и не винаги може да регистрира евентуални пробиви от различни точки или заплахи, които да застрашат сигурността на хората. Друг случай на подценена заплаха е нередовното обслужване на монтирани видео камери, така наречената профилактика, която се пропуска и ако има неработеща техника се увеличават възможностите за пробив в охранителната система.

Навременната подмяна на техниката също е подценявана, а тя гарантира по-прецизно и разширено поле за изпълнение на услуги от ново поколение.

Г-н Борисов, вие сте на “първа линия” в компанията, когато става дума за иновации. Няма как да не ви попитам за ролята на изкуствения интелект в сферата на личната и индустриалната сигурност. Как новите технологии помагат?

Темата изкуствен интелект вече е интегрирана в дневния ред на нашето общество. С времето и развитието на човешката цивилизация, ролята му става ключова. Изкуственият интелект предоставя инструменти и технология, които увеличават защитата и сигурността ни, като в същото време във висока степен намаляват рисковете от заплахи и атаки.

Използван разумно ИИ има множество ползи за хората. В сектора на сигурността, например, разполагаме със система, която използва такива алгоритми и реагира изключително бързо на потенциални заплахи - незаконно проникване, кражби, въоръжени нападения, вандализъм и много други. Ако това трябва да бъде извършено от човек, не може да се постигне тази висока степен на автоматизация, прецизност и ефективно използване на ресурсите. Само си представете, колко хора ще са нужни за обработка на такива обеми от видео информация, например. Освен преките ползи и оптимизация на ресурсите, използването на изкуствен интелект дава възможности за пренасочване и фокусиране в изпълнение на стратегически важни задачи, като пряко допринася за защита на имуществото ни, а в много случаи - спасява човешки животи. Чрез използването на такива алгоритми всичко се случва в реално време. И ефектите не закъсняват. Когато сигурността е на високо, адекватно и професионално ниво, това неизбежно се отразява върху подобряването на качеството на живот на хората.

Друго основно приложение на ИИ в индустрията наблюдаваме при системите с видеонаблюдение - бързо и коректно разпознаване на лица, предмети, оръжия и общоопасни средства. Анализира аудио потоци, дава информация за опити за използване на огнестрелно оръжие, необичайни и заплашителни звуци. Друга посока е разпознаването и анализът на биометрични данни от служители и посетители. Вече все по-често в охранителната индустрия се появява и в използването на дронове и роботи за мониторинг на трудно достъпни и опасни места, без никакъв риск за човешкия живот.

ИИ заема ключова роля в подпомагане на сигурността, като гарантирано и интелигентно намалява рисковете. Но не трябва да забравяме и темата за етичните аспекти при използването на ИИ. Те са в пряка зависимост с отговорността. Как работят тези системи? Какви рискове крият? Какво се случва и как се обработват, събират и съхраняват анализираните данни? Подобни въпроси отварят дискусията за гаранции, че това се случва в законово установените рамки. ИИ крие и потенциални социални рискове, като загуба на професии и работни места. Разглеждането и решаването на тези проблеми има фундаментално значение и е необходимо да следва развитието на тези технологии. Те трябва да са справедливи, безопасни, и да отговарят на приетите в обществото ни ценности и норми.

Можете ли да отличите услугите и продуктите, които се ползват с най-голям интерес сред клиентите на компанията ви, които дават непосредствено чувство за повече сигурност?

Като високотехнологична компания за сигурност ние залагаме на развитието на технологични решения в полза на човека. Това е част от ДНК-то на организацията ни. Сигурността и липсата на стрес са ключови за доброто здраве и качествен живот, което е реална наша цел.

Продуктът ни от ново поколение - VIPerimeter е приложим за охрана на открити площи, например, жилищни комплекси. “Охранителят” стоящ зад използваните системи не спи, не се разсейва, той е на разположение 24/7/365 дни, всяка секунда. Такава система с адекватно изпълнен дизайн практически не може да пропусне нарушител в наблюдавания периметър без той да бъде засечен, следователно да бъдат предприети мерки за неговото задържане или извеждане. Истинската добавена стойност, която получават клиентите е по-висока от тази, при която има охранител на терен. Този продукт е приложим за по-малки и за големи периметри, като заводи, производствени предприятия, складове на транспортно логистични компании и много други бизнеси в частния и публичния сектор.

С VIPoritier получавате виртуален смарт портиер. Следи за достъпа в етажната собственост или офис сграда, решава задачи свързани със сигурността и контрола на достъпа, а при необходимост може да осигури достъп публична институция или организация, свързана с комунални услуги, да бъде пропусната.

Вече сме на финалната права и при разработката на смарт пощенска кутия, което практически решава проблема свързан с посещението на куриер, дори когато сте извън дома. И след като нарушител трудно може да проникне през входните точки, които обикновено представляват риск, възможността за извършване на кражба драстично намалява.

Красимир Борисов

Какво не знаем за развитието на мониторинговите решения за видеонаблюдение?

С еволюцията на технологиите светът се променя, взаимовръзките и взаимодействията в него - също. На практика разполагаме с инструменти за преодоляване на географските и езикови бариери и можем да оперираме и решаваме казуси във всяка точка по света. Мониторинг услугите, които предлагаме са вече неразделно свързани с тези процеси. Част от услугите, които един мониторинг център, като нашия, предлага, са свързани с директна комуникация с клиентите и това е първият процес, който ще претърпи съществена технологична промяна с внедряването на изкустен интелект. Пример за това са възможностите да осъществява интерактивна вербална комуникация. Това са органични процеси, които автоматизират бизнеса и дават възможност на служителите, които работят да се обучават и да бъдат все по - аналитични и технологични.

Съвместно с наши партньори разработихме и внедрихме “всевиждащото око” – VIP Eye. С помощта на този продукт следим за особено високи рискове, като използване или наличие на оръжие, подхлъзване и падане, използване на маски, с цел лицето да бъде прикрито, превенция на пожари и др. Нашият продукт анализира поведението на наблюдаваните потенциални нарушители, посредством иновативна технология, която се самообучава и усъвършенства постоянно, но с помощта на изкуствени дълбоки невронни мрежи, които са инспирирани от човешкият мозък и нервна система, но нямат техните физиологични ограничения.

В коя сфера на сигурността виждате най-голям потенциал за развитие?

С разрастването на населението, особено в градовете, тези технологии се превръщат в норма за защита и превенция. Аналитичното видеонаблюдение, автономните решения за охрана с интегриран изкуствен интелект те първа ще търпят еволюционно развитие, а от там и ползи за хората. За да се случва безопасно всичко това на дневен ред идва влиянието на киберсигурността. Все по-честите кибератаки отправят нови предизвикателства и към услугите за сигурност. Интересна и важна сфера с висок потенциал е сигурността на т.нар „интернет на нещата“ (Iot). Тези технологични решения участват в разработката на повечето технологични продукти в последните години. Да бъдат тествани за слабости и достатъчно защитавани е съществена тема за инженерите и специалистите по сигурността. Тепърва се развиват и усъвършенстват методи и стандарти за защитата на тези устройства и техните комуникации.

Всички аспекти на сигурността се променят динамично. Водени от тази динамика, ние непрестанно инвестираме в изследвания, разработки и обучения, за да имаме самочувствието да покажем, че сме част от най-добрите.

Какво още можем да направим, за да се чувстваме в безопасност?

Важно е да си даваме сметка дали изобщо правим нещо и колко полезно е то за нашата безопасност. Можем да направим много сами. Първата стъпка към защита е винаги да се доверяваме на професионалисти, на хора и организации, които инвестират времето и усилията си за осигуряването на безопасна среда. Ползвайте препоръчани от специалисти технологични решения. Една камера поставена в дома за наблюдение на домашния любимец, без да е обезопасена, защитена и оптимално комуникационно свързана може да е изключително сериозна предпоставка за нахлуване в личното ви пространство, за събиране на неоторизирана информация за вашите навици и възможности, а от там за извършване на престъпни посегателства. Бъдете критични, задавайте въпроси, не се доверявайте “сляпо”. Използвайте надеждни приложения за защита, криптирайте комуникациите си, връзките, паролите по възможно най-сигурния начин. В нашия бит сме водени от бюджетите, с които разполагаме и често не сме склонни да инвестираме достатъчно в нашата безопасност. Това е разбираемо, но не винаги разумно, защото живота и спокойствието са безценни.

Сигурността в бизнеса представлява критичен фактор за успешното развитие на предприятието. Като осигурим надеждни мерки за защита на информацията, активите и операциите на компанията, ние не само предпазваме себе си от потенциални заплахи, но и създаваме благоприятна среда за иновации и стратегическо развитие. Наличието на ефективни мерки за сигурност създава благоприятна среда, в която бизнесът може да процъфтява и расте.