Тя е катализатор за процесите по обновяване и развитие на платежните и сетълмент системи, казва Петър Чобанов

Подготовката за въвеждане на еврото в България играе ролята на катализатор за процесите по обновяване и развитие на платежните и сетълмент системи в България. Това посочва подуправителят на БНБ, ръководител на управление „Банково" - Петър Чобанов, в публикация в тримесечния бюлетин на Асоциацията на банките у нас от октомври.

Чобанов отбелязва, че през последните години у нас се наблюдава „доста позитивно развитие" в сферата на плащанията и при сетълмента на ценни книжа. Той добавя, че това развитие е методично и целенасочено, породено е от технологичните иновации в плащанията и променящите се нужди на потребителите, както и от еволюцията на регулаторните изисквания и стандарти.

Евростат: Инфлацията в еврозоната е спаднала рекордно

Чобанов посочва още проекта за миграция на бюджетните плащания към стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA), финализиран в началото на октомври и добавя, че този проект е от съществено значение за подготовката за въвеждане на еврото в страната. Реализиран е съвместно от „БОРИКА” АД, БНБ и Министерство на финансите, като работата по него започна през пролетта на 2022 г., припомня Чобанов. Основната цел е прилагане на SEPA стандартите по отношение на изпълнението и обработката на бюджетните плащания в левове в страната, което доведе до цялостно оптимизиране и ускоряване на процеса на банково обслужване на бюджета. Така може да счетем, че миграцията на всички категории клиентски кредитни преводи в левове към SEPA стандартите вече e приключила успешно, имайки предвид реализирания в началото на миналата година проект за миграция на небюджетните клиентски кредитни преводи в левове към стандартите на Единната зона за плащания в евро, посочва Петър Чобанов. Той добавя, че в резултат на това клиентските кредитни преводи в левове вече могат да се изпълняват значително по-бързо, като отпада и ограничението за размера на преводите, обработвани през платежната система БИСЕРА6, в съответствие с изискванията на SEPA.

Още по темата гледайте във видеото.