Проучване събра данни за най-високоценените характеристики

Противно на очакванията на мнозина, ключът към намирането на високоплатена работа може да се окаже не образованието, а уменията на кандидата. Това сочи ново проучване на международния сайт за набиране на кадри Adzuna.

„Бизнесът мени приоритетите си, когато става въпрос за наемане на истински таланти и обръща все по-голямо внимание на годините опит, технически познания и специфични умения, които служителите имат, независимо дали са ходили в университет, или не”, казва Джеймс Нийв, ръководител на отдел за обработка на данни в Adzuna.

Изследването на компанията, която оперира в 19 държави по света, показва, че в сектора на логистиката има най-много свободни работни места. В тази сфера се годишната заплата стига до 200 000 долара.

Други области, в които се търсят високоплатени кадри, са връзките с обществеността, рекламата и маркетинга (1,4%) и човешките ресурси (1,2%). По-ниски са възнагражденията в здравеопазването и инженерството - два сектора, които изискват години учене и квалификация.

В близо 90% от анализираните от Adzuna обяви за работа няма конкретни изисквания за диплома. Едва в 9,5% от тях работодателят посочва вид образование, което подходящите кандидати трябва да имат.

Така наречените меки и твърди умения (soft and hard skills) също са все по-често отбелязвани в обявите за работа за добре платени позиции. „Енергичност” е най-цененото меко умение, което 23,5% от набиращите кадри са посочили като изискване. Следват „комуникативност” (12,2%), „умения за планиране” (6,4%) и „лидерски качества“ (6,3%).

Що се отнася до твърдите умения, най-високоценените са тези за фактуриране и проучване.

Предвид промените в пазара на труда, специалистите по човешки ресурси съветват да се използват всички възможности за квалификация и преквалификация. Също така притежаваните умения е добре да се вписват още в началото на автобиографията, с която кандидатстваме за работа. А на интервютата е добре да се споделят конкретни примери за това как въпросните умения се използват в ежедневната работа.