Ще има ли мир между съседите

Целта на промените в Закона за етажната собственост е да се улеснят решенията в общото събрание от една страна и от друга страна да се засили контролът върху домоуправителите.

„Дали гарантират тези цели - не бих казал, че мога да потвърдя отсега, но върху този законопроект беше работено близо 5 години. Бяха замесени множество организации, заинтересовани лица, така че би следвало да са направени така, че да ги гарантират”, коментира адвокатът Иван Марчев.

Етажната собственост е източник на разнообразни конфликти. „Със сигурност някои от тях ще бъдат повлияни положително, а това, което мога да подчертая, е частта с ремонтите, които обикновено се неглежират с години, да не кажа десетилетия. Специално за приемането на различните решения за ремонти е предвидено спадане на кворума, който е изискуем, за да започне общото събрание. Там има още две много интересни иновации”, допълни юристът.

Едната от тях е събрание при смесен режим на работа - присъствено и онлайн през видео платформа. Другата иновация е неприсъствено гласуване. „След провеждане на гласуване, собственик, който не е участвал, може да подаде декларация, в която да опише какъв е неговият избор и да я изпрати на управителя, като по този начин неговият вот ще бъде зачетен”, обясни още Иван Марчев.

Домоуправителите вече ще са длъжни да предоставят ежемесечен отчет, както и да предприемат стъпки, свързани със сигурността на обитаване на сградата.