190 000 се очаква да бъдат свободните работни места за тази година

Над 190 000. Толкова се очаква да бъдат свободните работни места за тази година. Въпреки, че голяма част от тях не се дължат на нови позиции, а на заместващо търсене, намирането на квалифицирана работна ръка става все по-трудно за работодателите, изчисляват от Агенцията по заетостта.

„Няма хора!”. Вече чуваме тази фраза от устата на все повече работодатели, а затрудненията, които срещат при намирането на квалифицирана работна ръка, се потвърждават и от скорошно изследване на Агенцията по заетостта. Прогнозите, за съжаление са, че това ще продължи поне в следващите няколко години. Но защо? Според работодателите, от една страна поради липсата на професионални умения, но от друга – поради липсата на лични качества. Доброто образование и квалификация, владеенето на чужд език и дигиталните компетентности, разбира се са важни, но не по-малко важни за тях са мотивацията, дисциплината и уменията за работа в екип, например.

И ето какво се очаква да се случи след четири години. Поради недостига на служители със средно образование, които са най-търсените – над 1,6 млн. души, на позиции предназначени за тях, ще бъдат наемани и хора с основно образование. Въпреки че делът на лицата с по-висока степен на образование ще нараства, потребността от тях също ще расте.

„ЧИСЛАТА НА СЕДМИЦАТА”: Има ли равнопоставеност между половете в управлението?

През 2027 година заетите работни места от служители с основно образование ще са с 13 000 по-малко, а тези, заети от хора със средно и висше – с между 30 и 50 000 повече.

И сега, и след 4 години, близо половината от всички заети лица, което прави около едни милион и половина души на възраст между 15 и 64 години, се очаква да бъдат заети в областта на преработващата промишленост, в областта на търговията и ремонта на автомобили и в областта на строителството. Това са и дейностите, в които се търсят най-много служители с относително по-ниска квалификация. На последните две места в класацията, са добивната промишленост и операциите с недвижими имоти. Там ще е нужна най-малко работна ръка. Въпреки това, през 2027 година, заетите места във всички изброени  дейности, ще бъдат повече отколкото са сега.

Най-често срещани след 4 годни, както са и днес, ще бъдат продавачите в магазини – близо 180 000. Следвани от административните специалисти – 118 000 и учителите, чиито брой ще гони 100 000. От 20-те най-разпространени професии, най-малко хора ще работят като професионални шофьори на леки автомобили и машинни оператори в шивашкото производство – по около 45 000. Трудностите в намирането на кадри, все по-често ще подтикват работодателите към взимане на решения като разкриване на центрове за обучение към самите предприятия или пък финансиране на обучения и преквалификация на вече наети служители. Въпреки това, не са малко лицата, които са немотивирани да учат или да надграждат уменията си, се посочва още в изследването. Много от тях са наясно, че има сериозен дефицит за машинни механици например, но заявяват, че не желаят професии с невисока репутация в обществото, понякога дори въпреки доброто заплащане.

„Числата на седмицата”: Ръст на заплатите и спад на инфлацията

По отношение на разпределението на заетостта по области, се наблюдават съществени неравенства, които не предполага да бъдат преодолени скоро. Първите три места очаквано заемат областите, в които се намират трите най-големи града в страната. Близо една четвърт от заетите лица се очаква да работят в София-град. Втората по значение област за пазара на труда, е Пловдив – тя обхваща близо 10% от заетите лица, а третата Варна, е с малко над 7%. Последните две места са за Силистра и Видин, с прогноза за 35 и съответно 26 000 работещи след 4 години.

Най-голяма потребност от служители с основно и още по-ниско образование, се очаква да има в област Кърджали – там то ще бъде нужно за 12% от работните места. Следват областите Търговище и Сливен. Потребността от служители със средно образование, се очаква да бъде най-висока в област Перник – близо 73% и половина, а най-много служители с висше образование ще бъдат търсени в София - близо половината от работните места в областта ще изискват университетска диплома. Според изследването, несъответствието между търсени и предлагани умения, са един от най-сериозните проблеми на пазара на труда у нас, чието решение би могло да бъде именно допълнителното обучение.

А за да подкрепим това и с данни, ще посочим, че в момента на пазара на труда се наблюдава излишък от лица с основно или по-ниско образование. Те са приблизително 120 000. В същото време обаче, има дефицит на лица с висше образование – около 53 000, но още повече на лица със средно образование – 67 000.

Повече по темата гледайте във видеото.