През 2022 г. е направено проучване на финансовите нужди в уязвими групи

Проучване на "Тръст за социална алтернатива” показва, че около 43% от ромите в България работят. Делът на заетите със средно образование се е удвоил.

„Първото ни голямо проучване беше посветено на образователните постижения на ромите. Там стана ясно, че процентът безработица в ромска общност, е намалял наполовина. А заетостта се е качила с над 40%. Това е 2019 г.”, коментира Петя Гуламали, директор програма „Заетост и предприемачество”, "Тръст за социална алтернатива".

През 2022 г. е направено проучване на финансовите нужди в уязвими групи. „Процентът заетост беше потвърден. Като тук слагам хората заети на пълен работен ден, непълен работен ден, сезонни работници, плюс предприемачи и земеделски производители", допълни Гуламали.  

Прекратен ли е договор за ресторант, защото наемателите са от ромски произход

75% от анкетираните роми казват, че работят на договор. Другите са в "сивия" сектор. „Трудно е да се определи какъв е процентът на "сивата" икономика, тъй като някои се идентифицират като българи, други като турци”, допълни тя.

Ромите са се устремили към по-добро образование и по-добра заетост. „Ако преди години болшинството от хората са смятали за ценно основното образование, сега изключително голям брой смятат за необходимо и задължително средното образование”, коментира още Петя Гуламали.