Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд

КЕВР е установила, че две енергийни дружества са извършили нарушение на регламент на Европейския парламент относно прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT).

Енергийните дружества са: „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД и „КУМЕР“ ООД.

КЕВР глоби енергийно дружество с близо 200 000 лв.

Нарушенията са извършени от дружествата през януари и юни 2020 г. чрез търговски сделки, представляващи пазарна манипулация. Наложените от регулатора имуществени санкции, за всяка от компаниите, са: „МОСТ ЕНЕРДЖИ“ АД - 1 057 026 лв.; „КУМЕР“ ООД -1 057 026 лв.

Решението на Комисията може да се обжалва пред Административен съд – град София в 14-дневен срок от съобщаването му.

Източник: БГНЕС