Какъв е начина да избегнете капана на времето и да се освободите от родовото проклятие

Ако мислите, че нещо не върви, че сякаш съдбата е изгубила чувство за мярка, повтаряйки от поколениe на поколение едни и същи случки, ако се питате защо „все на мен“ и защо „все лошо ми се случва“ – тогава това предаване е за вас. Да, повечето хора не вярват в проклятия, но съвременната наука почти е доказала тяхното съществуване. Цял дял от психологията, наречен психогенетика (от гръцките думи за „душа“ и „произход“) изучава аспектите на поведение, като резултат от наследствените фактори в хода на развитието и светоусещането на личността. Точно така – науката изучава онези „бабини деветини“, които по-просто наричаме „родово проклятие“.

Родовото проклятие е зло, което децата наследяват от своите родители и предават на потомците си. Казано научно - колективното родово поле съхранява и предава информацията.

Журналистът Даниела Тренчева разказва за един възможен изход от капана на времето. Предлагаме ви пътуване към историята на рода, което позволява да се намерят начини за освобождаване от последиците.

Запознайте се с Цветелина – родов терапевт.  Така наречените родови терапевти смятат, че връзките ни с роднини, невидимите нишки, които ни свързват с предците, определят до голяма степен характера ни, но и проблемите ни. Затова са категорични, че трябва да търсим и да знаем кои са те, какво им се е случило.