Речевите умения позволяват на децата да изрязат пълноценно чувствата и емоциите си

Речевите умения позволяват на децата да изрязат пълноценно чувствата и емоциите си, каквито са гневът и недоволството, което води до това, че те не ги изразяват по-значително чрез поведението и действията си. Като резултат от това наблюденията са показали, че децата, които изостават в речевото си развитие по-често имат неспокойно поведение и други прояви. 

В ПАМЕТ НА МАЙКА СИ: Кристо помага на хора с говорни дефекти

Етапът на бързо развитие на езиковите умения при децата е този, в който най-често се проявяват заекването, говорните дефекти и нарушенията в гладкостта и пълнотата на изказването. Това е свързано и с активирането на малкомозъчните и коровите зони, които отговарят за двигателната дейност и сетивността. 

Повече гледайте във видеото.