Броят на психиатрите трябва да се увеличи с близо 70%

Броят на лекарите на всеки 100 хиляди души население у нас е леко по-висок от средния за Европа. Проблемът е, че са неравномерно разпределени. Изчисленията предоставят от Съвета за икономически анализи, като допълват, че освен 29 хиляди липсващи медицински сестри, сериозен дефицит се очертава и при общопрактикуващите лекари, които са с 1000 по-малко от необходимото. Авторите на проучването са доц. Ганева и доц. Ганев – преподаватели в Софийския университет. Според Световната здравна организация проблемът се задълбочава навсякъде по света, като се очаква през 2030 г. недостигът на световно ниво да достигне 15 млн. специалисти. А, противно на очакваното, дефицитът става все по-осезаем и в Европейския съюз заради конкуренцията между отделните държави по отношение на задържането на специалистите.

Извънреден труд, ниски заплати и липса на признание - сред причините за недостига на медицински сестри

У нас липсват около 1000 общопрактикуващи лекари, броят на психиатрите трябва да се увеличи с близо 70%, а акушерките трябва да са с над 2 хиляди повече. Дефицитът на медицински сестри е най-сериозен. В момента у нас на един лекар се пада по-малко от една медицинска сестра, което прави функционирането на здравната система неадекватно, тъй като не покрива изискването за две сестри на един лекар, а според Световната здравна организация, те трябва да бъдат дори 3. Казано по друг начин, страната ни има спешна нужда да влее в здравеопазването още 29 хиляди медицински сестри, което е дори повече от бройката, с която разполагаме в момента. Като само за територията на София-град, са необходими над 8 хиляди.

Заради липса на лекари: Временно затвориха родилното отделение в ловешката болница

Как изглежда разпределението в страната по отношение на някои други специалисти? В 5 области разполагат с брой лекари на 100 хиляди души население, по-голям от средния за Европа. Това са областите с трите ни най-големи градове, плюс Плевен и Стара Загора. Във всички останали има недостиг, като той е най-голям в Благоевград, Кърджали и Хасково. Единствената област, в която общопрактикуващите лекари са относително достатъчно е Плевен, а дефицит на психиатри няма само в Ловеч. Като възможни решения за този остър дефицит, авторите на изследването предлагат приоритизиране на обучението на медицински специалисти – в това число и на чужденци, обратно привличане на българските специалисти от чужбина и значително подобряване на условията на труд и на възможностите за кариерно развитие.

По отношение на разпределението на специалистите по области е налице силен дисбаланс. Над половината лекари се намират в шест от всички 28 области в страната. Това са освен столицата, Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора и Бургас. През последните 20 години, най-голям ръст се наблюдава в броя на лекарите по дентална медицина. Те са се увеличили в половината области на страната. Акушер-гинеколози, психиатри и акушерки бележат слаб ръст в едва между 6 и 8 области. А най-голям е спадът при общопрактикуващите лекари. Няма област в страната, където те да не намаляват прогресивно. Следват ги медицинските сестри, които са се увеличили единствено в София и педиатрите, които са станали повече само във Варна и Бургас.

Защо сме стигнали до този недостиг – гледайте във видеото.