Николай Савов ще проучи състоянието на предприятието

Кметът на София Васил Терзиев назначи Николай Савов за временно изпълняващ длъжността директор на ОП СПТО. Приоритетна задача на новия шеф е да проучи актуалното състояние на завода за отпадъци, има ли данни за безстопанственост при управлението му през последните години и да предприеме стъпки за подобряване на състоянието и ефективността му, съобщиха от Столичната община.

Община Кюстендил - рекордьор по глоби за незаконни сметища (ВИДЕО)

Николай Савов има дългогодишен опит в областта на управлението на отпадъците и е работил като директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъците от неговото създаване през 2013 г. до 2016 г. Бил е експерт в „Депо за неопасни отпадъци и ПСОВ „Садината “. От 2018 г. до 2021 г. е бил заместник-кмет „Европейски фондове и екология“ в община Елин Пелин. Работил е ѝ по различни проекти, свързани с управление на отпадъците в България. Савов е доктор на науките в областта на електрониката, енергетиката и автоматизацията. Към момента е главен асистент в Техническия университет- София. Работил е и като преподавател в Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“.