Проектът е един от одобрените за финансиране от ЕК

Европейската комисия одобри списък със 166 важни енергийни проекта, които си заслужава да бъдат финансирани с пари на европейските данъкоплатци (по Механизма „Свързана Европа”). България участва в два от тях.

Става дума за проекти за модернизация и развитие на енергийните мрежи на държавите от ЕС с хоризонт на изпълнение 2030 г. Целта е националните преносни и разпределителни системи да станат „умни”, гъвкави, да се кооперират по съседски и да са способни да поемат бума на ВЕИ централи, които се множат в целия съюз като алтернатива на изкопаемите горива. По груби сметки 166-те проекта ще струват близо 600 млрд. евро. 

Ново трасе на газ ще минава през България

Целта на инвестициите в „умни” мрежи е делът на възобновяемата енергия (соларни, вятърни мощности, централи на биомаса и т.н.) в ЕС да достигне 42.5%- 45% до 2030 г.

Проектите, в който участва България са съвместни - с Румъния и с Гърция.

Единият е за цифровизация, разширяване и коопериране на електропреносните мрежи на двете съседни държави. Нарича се „Кармен”. В него партньори са нашият Електроенергиен системен оператор и румънските компании Transelectrica и разпределителното дружество Delgaz Grid S.A. Необходимите инвестиции са около 502 млн. евро.

Другият проект - съвместен с Гърция, е за създаване на водороден интерконектор между Солун и София. Партньори в него са „Булгартрансгаз” и гръцката компания ДЕСФА. На наша територия се предвижда изграждане на тръбопровод с дължина около 250 км и две компресорни станции край Дупница и на „Кулата”. Новата инфраструктура ще позволява двупосочен пренос на водород.