Очаква се потреблението на ток да скочи с около 60% до 2030 г.

За да отговори на новите нужди от възобновяема енергия, електрическата мрежа в ЕС трябва да претърпи основен ремонт. Според плана на Комисията електрификацията на транспорта и свързването на нови офшорни вятърни паркове и слънчеви централи са сред безбройните проекти, планирани за следващите години. ЕК очаква потреблението на електроенергия да нарасне с около 60% до 2030 г.

От Комисията казват, че трансграничната инфраструктура между държавите членки трябва да се удвои през следващите седем години. И изчисляват, че през това десетилетие са необходими 584 млрд. евро инвестиции за електрическите мрежи, което представлява значителна част от общите вложения, нужни за чистия преход в електроенергийния сектор. Във ватове това означава увеличение от 64 GW до 2030 г. на трансграничния пренос. Първоначалната цел е до 2025 г. да се добавят 23 GW до 2025 г.

Експерт: В България може да се ограничи производството на енергия

„Мрежите също ще трябва да интегрират голям дял променлива възобновяема енергия. Вятърният и слънчевият производствен капацитет трябва да се увеличат от 400 GW през 2022 г. до най-малко 1000 GW до 2030 г., включително чрез голямо натрупване на офшорни възобновяеми енергийни източници“, пише в документа от ЕК. Следователно мрежите трябва да се адаптират към по-децентрализирана, цифровизирана и гъвкава електрическа система с милиони слънчеви панели на покривите и формиране на местни енергийни общности, споделящи ресурси.