Идеята е на ръководството на една от детските градини в града

Откриха първата ергостая във Варна. Идеята е на ръководството на една от детските градини в града. Целта е да се помогне на деца със СОП.
„Идеята дойде, защото искахме да работим повече и по-индивидуално, да обръщаме повече внимание на деца със СОП. Помещението е плод на 5-6 години труд, като първо беше предвидено за стая за забавления за всички деца”, разказа Драгомира Македонска, директор на ДГ „Морска звездица”- Варна.

„На кафе” с ерготерапевта доктор Моод Леру

Помещението е оборудвано с множество уреди. „Тук основно се правят занимания с деца със СОП, но идеята ни, която вече осъществяваме, е регулярно деца от градината да посещават тази стая, за да могат да се забавляват.
Фокусът на ерготерапията в детска възраст е насочен към тези три сфери от живота на детето, а именно самообслужване, игра и училищни дейности”, обясни Ваня Димитрова, ерготерапевт в ДГ „Морска звездица”- Варна.

От детската градина се надяват да популяризират ерготерапията, базирайки се на европейските практики. „В България не е много позната, докато в други страни ерготерапевтът е част от мултидисциплинарен екип, част от образователната система на училища и детски градини. Като цяло ерготерапията цели подобряване на личната способност на човека за пълноценното му участие, благополучното изпълнение на ежедневни дейности”, допълни Димитрова.