В обекта се отглеждат около 66 000 птици

Българската агенция по безопасност на храните констатира вторично огнище на инфлуенца А (грип) по птиците в Генерал Тошево. Вирусът е установен след извършен официален надзор във връзка с констатирано първично огнище. Засегнат е друг производствен обект, който е технологично свързан с констатираното първично огнище. Той отново се намира в землището на Генерал Тошево и в него се отглеждат около 66 хил. подрастващи птици.

Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ за обявяване на мерки за контрол във връзка със заболяването в обекта, въз основа на която предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици. Целта е ограничаване и недопускане на разпространението на болестта на други територии.

БАБХ констатира ново огнище на инфлуенца по птиците в гр. Генерал Тошево

От Агенцията продължават извършването на епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.

Напомняме, че птиче месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.

Източник: Пресцентър на БАБХ