Кога да потърсим лекар

Световъртежът е симптом, а не диагноза. Може да бъде симптом на много заболявания, предимно на вестибуларния апарат, който е във вътрешното ухо. 

„Заболявания на централната нервна система могат да протичат със световъртеж, но това е изключително травмиращ симптом, защото винаги има една много неприятна емоционална окраска”, обясни неврологът и отоневролог д-р Георги Ангов.

Хората, които имат такъв симптом, се чувстват несигурни, развиват тревожност или депресия. „Затова световъртежът трябва да бъде задълбочено изследван. Възможно е да се дължи на умора, на стрес и често пъти хората го игнорират. При увреждане на вътрешното ухо има чувство за потъване, за пропадане и тогава хората се стряскат. Мислят, че са получили инсулт или кръвоизлив в мозъка”, обясни още отоневрологът.

Как да излекуваме световъртежa

„Световъртежът е лечим симптом - с медикаменти, с рехабилитация, стига да имаме правилния подход към болния, да вземем от него информация за състоянието му, да му направим правилните изследвания”, уточни отоневрологът. Вече има много прецизни методи за изследване на вестибуларния апарат, които дават много точна диагноза. „И оттам нататък вече да назначим необходимото лечение. В много малка част от случаите световъртежът е първи симптом или един от симптомите на потенциално опасни заболявания. Първата ни задача е да разграничим дали се касае за нещо опасно, или се касае за състояние, което не представлява опасност за живота на пациент”, обясни още д-р Ангов.