Текстовете предвиждат възможност за увеличаване на данъчната оценка на сградите

Бюджетната комисия в парламента гласува на второ четене промените в Закона за местните данъци и такси. Миналата седмица депутатите приеха предложенията за поправки на първо четене в пленарната зала.

Депутатите не подкрепиха предложенията за данъчни промени

Текстовете предвиждат възможност за увеличаване на данъчната оценка на сградите, което може да доведе до покачване на местните данъци и такси. Освен това, предложенията включват и промяна в ДДС ставката за ресторантьорите, като тя се връща на 20 от 9%.