Има ли контрол върху детските центрове

Частните детски градини  се вписват в системата на МОН  със съответното удостоверение , с изминатия път по лицензионните процедури, които включват на първо място помещение и сграда, обясняват експерти.

„Частните детски градини трябва да бъдат вписани в регистъра на обектите за обществено предназначение, за да се види дали отговарят  на всички здравни изисквания. Нужен е и сертификат за пожарна безопасност”, обясни  Илонка Горанова, член на УС на Българската асоциация на частните училища.

Дете на 1 година е с травма на главата след посещение на частна занималня

Обект, който работи без тези разрешителни, въвежда родителите в заблуждение.

„Не би трябвало да се нарича частна детска градина или детска градина от семеен тип. Мога да се наричам център, занималня, учебна занималня, детска занималня, школа”, допълни Илонка Горанова.

Неспазването на правилата е нож с две остриета.

„Тъй като всички тези алтернативни форми нямат правила. Ние се борим от години за въвеждането на такива правила., при които да работят всички центрове и всеки, който е решил да отдава грижа за малки или по- големи деца, трябва да отговаря на някакви изисквания”, коментира Жаклин Кунович, собственик на детски образователен център.

Обектите, които работят като частни детски градини или центрове трябва да имат минимум регистрация в РЗИ.

„Дефакто именно затова се гледат деца на всякакви места и при всякакви условия. Но отношението на персонала към децата не зависи от регулацията, Това се случва и в общинските градини и в държавни и в лицензирани частни”, обясни още Жаклин Кунович.