Блокът ще си постави цел до 2030 г. да произведе най-малко 40% от нужните продукти за намаляване емисиите на парникови газове

Правителствата на ЕС се споразумяха, че ядрените и устойчивите горива трябва да бъдат добавени към списъка на стратегическите технологии с „нетна нула” (нулеви вредни емисии или т.нар. въглеродна неутралност), които Европейският съюз трябва да насърчава, за да може индустрията на Европа да се конкурира с тези на Китай и САЩ.

Единният блок планира да си постави цел до 2030 г. да произведе най-малко 40% от продуктите, от които се нуждае, за да намали емисиите на парникови газове. Тези продукти включват оборудване за слънчева и вятърна енергия, термопомпи и горивни клетки. В тази връзка министри от 27-те членки на ЕС се съгласиха да включат ядрената енергия и устойчивите алтернативни горива като стратегически технологии.

И двете технологии са противоречиви, предвид съпротивата на някои членове на ЕС срещу ядрената енергия, докато алтернативните горива биха могли да включват т.нар. електронни горива (e-fuels), за които Германия си осигури изключение от законодателните мерки на ЕС за прекратяване на продажбите на автомобили с емисии на въглероден диоксид (CO2) от 2035 г.

По-чиста алтернатива на конвенционалните изкопаеми горива, устойчивите горива предлагат енергия от зелени и възобновяеми източници като слънчева или вятърна енергия, биомаса, битови отпадъци, промишлен скрап и др.

Законът предлага рационализиране на издаването на разрешителни, ограничаване до 18 месеца на процеса, който може да отнеме много години, и изискване ЕС да определи единни точки за контакт за организаторите на производствените проекти. Публичните органи, провеждащи търгове, ще трябва да възлагат договори за технологии с нулево нетно потребление въз основа не само на цената, но и на критериите за устойчивост и на стремежа да се гарантира, че всеки един източник не доставя повече от 65% от търсенето в ЕС. За редица продукти, по-специално слънчеви панели, китайските доставки са над това ниво, отбелязва Ройтерс.

Окончателният законопроект, който може да влезе в сила следващата година, ще последва преговорите между Европейската комисия и представители на Европейския парламент.