По-голямата част от средствата се отпускат на 20 общини

Още 7 561 093 лв. по програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022г. одобри правителството. По-голямата част от средствата (7 368 690 лв.) се отпускат на 20 общини, за да финансират дейностите по проектите на образователните институции в тях. Това са Сандански, Сунгурларе, Аксаково, Варна, Велико Търново, Враца, Козлодуй, Кърджали, Вършец, Радомир, Червен бряг, Асеновград, Пловдив, Родопи, Русе, Котел, Нова Загора, Сливен, Самоков и Стара Загора.

Държавната Професионална гимназия по облекло и хранене "Райна Княгиня" в Стара Загора се подкрепя със 192 403 лв. Целта на програмата е да се намали недостигът на свободни места в образователните институции и да се осигури здравословна физическа среда за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Също така ще се подпомогне успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст, както и организирането на едносменен режим на учебния ден.

Държавата компенсира родителите на деца без място в детските градини

Правителството одобри изплащане на 761 887 лв. за строеж на две нови детски градини в село Свобода, община Чирпан, и в село Гълъбец, община Поморие. Средствата по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. се изплащат след представени документи за направени разходи в различните етапи на строителство.

Целта на програмата е да се подобри материалната база, да бъде намален недостигът на места и да се осигури възможност за въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст. Реализирането на програмата създава условия и за преминаване на училищата към едносменен режим на учебния ден.

Изплатените до момента средства по Програмата са в размер на 101 822 402 лв. В 34 детски градини са разкрити 1760 нови места, а в 18 училища са създадени или надградени условия за преминаване на едносменен режим на обучение.