Ключов фактор е бързината при изпълнение на поръчките

Ключов фактор за успеха на всеки онлайн магазин е бързината при изпълнение на поръчките. Конкуренцията в сферата на електронната търговия е голяма, защото има изобилие от предлагане на всякакви стоки от различни търговци. За да се открои един собственик на дигитален магазин сред останалите, му е необходим фулфилмънт.

Какво представлява и как може да помогне за развитието на бизнеса? Научете повече от екипа на БигАрена в следващите редове.

Какво представляват фулфилмънт услугите?

Фулфилмънт е интегриран подход, който включва всяка стъпка по изпълнение на поръчката – от момента след подаване на заявката до доставката на пратката, обясняват от Bigarena.net. Този вид подход е много важен за развитието на бизнеса на националния и международния пазар, както и за ефективното управление на стоките, складовите наличности, логистиката и удовлетворяване на клиентските нужди и желания.

Използването на аутсорсинг ресурси за бизнеса, каквито са фулфилмънт услугите, може да включва различни действия и отговорности по оптимизация, в зависимост от вида им:

1. 3PL (third-party logistics) При този метод целият процес по организация и надзор над системата за доставките се извършва от производителя/търговеца или доверено лице във фирмата. За изпълнението на спедицията, организирането на доставчиците и спазването на сроковете по транспортирането отговаря външна фирма. 3PL разширява веригата на доставките.

2. 4PL (fourth-party logistics) Този фулфилмънт процес е още по-систематизиран, защото дори не се налага да се следи веригата на доставките. Всичко - от приемането на заявката, опаковането до транспортирането до клиента, зависи от аутсорсинг изпълнител. Тук се включват още и важни анализи и управленски задачи – координация на доставчиците, следене на инвентара, анализ на разходите за транспорт и много други.

По този начин всеки собственик на магазин ще може да съсредоточи вниманието си в други важни управленски дейности като оптимизиране на разходите и печалбите, представяне на иновативни предложения, изграждане на връзки с потенциални партньори и много други.

Как fulfilment услугите помагат за успеха на дигитален магазин?

Ключово за удовлетворението на желанията на клиентите е времето и спазването на сроковете на доставка. Самостоятелното извършване на целия процес по складиране, подготовка, опаковане и транспортиране на стоката от магазина до адрес на клиента, губи ценно време, което може да се вложи в действия по експанзията на бизнеса.

Освен това, забавяйки се с изпълнението на поръчката, поради недостатъчен човешки ресурс, собственикът рискува да загуби клиента и това да повлияе не само на печалбите, но и на репутацията му.

3PL и 4PL позволяват да стратегията на дигиталния магазин да се превърне в център, да се спестят разходи, да се осъществяват бързи и ефективни поръчки, както и да се наложи ефективно управление на складовата наличност. Така ще се предоставят не само качествени стоки, но и услуги.