Той се извършва от личния лекар

Всички здравноосигурени лица над 18-годишна възраст имат право на един задължителен профилактичен преглед годишно. Той се извършва от личния лекар. Обикновено включва: анамнеза и подробен статус, изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване на острота на зрение, измерване на артериално налягане, електрокардиограма (ЕКГ) и изследване на урина с тест-ленти в кабинет за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, pH.

Повече за важността му гледайте във видеото.