Това реши Областният оперативен щаб

Училищата в Софийска област преминават в неприсъствена форма на обучение от 1 до 7 февруари. През този период учениците ще се обучават онлайн. Това реши Областният оперативен щаб за противодействие на епидемии. 

Продължава действието на въведените до момента мерки, които са, както следва:

1. Преустановяват се плановите консултации на бременни жени и детските консултации.

Учениците в Пазарджик - на онлайн обучение до 5 февруари

2. Преустановяват се профилактичните прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в амбулатории за първична извънболнична помощ.

3. В детските градини и ясли да се провежда стриктен сутрешен филтър, като откритите деца със симптоми на остри респираторни заболявания не се допускат в детското заведение. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Да се осигури възможност за измиване на ръцете с топла вода и сапун и се извършва двукратна дезинфекция на повърхности и детски играчки. Да се извършва често проветряване на помещенията.

Още две области у нас са в грипна епидемия

4. Преустановяват се свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения при тежко болни, като посещенията са краткотрайни, а посетителите и посещаваните носят защитни маски за лице за еднократна употреба.

За 5 февруари е планирано ново заседание на Областния щаб, по време на което ще бъде направена оценка на въведените противоепидемични мерки и ще бъде взето решение за тяхното преустановяване или продължаване.

Източник: Областна администрация Софийска област