Очаква се проверката да приключи до 45 календарни дни

Кметът на Столичната община Васил Терзиев възложи вътрешен одит на Центъра за градска мобилност. Очаква се проверката да приключи до 45 календарни дни.

Шофьори в градския транспорт на София: Притискани сме от дълги смени и много натоварен график

Обект на одита ще бъдат провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, договори, документи по тяхното изпълнение и плащания, справки от счетоводни регистри, тримесечни и годишни отчети за изпълнението на бизнес плана на дружеството, годишният финансов отчет и доклад за дейността, както и заверяването на Годишния финансов отчет на Дружеството от независим одитор за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2023 г., вътрешни правила и регламенти, документи, свързани с изпълнението и отчитане на транспортната задача.

Ще бъдат проверени също така декларирането и заплащането на местни данъци и такси, наемните договори, сключени от страна на ръководството на ЦГМ и други.

Източник: Пресцентър на Столичната община